english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Informacja w sprawie warszawskich nieruchomości parafialnych

Na wniosek Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie od wiosny 2007 roku prowadzone są postępowania sądowe w sprawie nieruchomości parafialnej położonej przy zbiegu ulic Towarowej i Wolskiej (zwanej potocznie "serkiem wolskim"). O tej sprawie szeroko informowały media. Przed warszawskimi sądami odbyło się już wiele rozpraw, które wciąż nie dawały ostatecznych rozstrzygnięć. Jednakże długotrwałe starania parafii w sprawie wpisu do księgi wieczystej roszczenia o nabycie nieruchomości przez Glob Tower Spółkę z o.o. zakończyły się ostatecznie sukcesem.
  
Poniżej prezentujemy oficjalną informację warszawskiej Parafii Św. Trójcy o oddaleniu przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej spółki roszczącej sobie prawa do tzw. "serka wolskiego".  
   
 
"W dniu 12 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Glob Tower Spółki z o.o., co oznacza, że zakończyło się postępowanie o wpis do księgi wieczystej roszczenia o nabycie nieruchomości „serek wolski” przez Glob Tower Spółkę z o.o., wynikające – zdaniem rzekomego nabywcy - z umowy przedwstępnej.
      
Glob Tower Spółka z o.o., po zawarciu z rzekomym pełnomocnikiem parafii umowy przedwstępnej nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, złożyła wniosek, aby sąd wpisał jej roszczenia o nabycie „serka wolskiego” do księgi wieczystej tej nieruchomości. Referendarz sądowy wniosek ten uwzględnił, następnie - pomimo złożonej przez parafię skargi na jego czynność - sąd rejonowy utrzymał wpis w mocy, ale już Sąd Okręgowy w Warszawie – po apelacji Parafii - oddalił wniosek w całości. Właśnie od tego ostatniego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie Glob Tower Spółka z o.o. złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.
 
Uzasadniając ustnie swoje postanowienie Sąd Najwyższy wskazał m.in., że sąd wieczystoksięgowy winien był wnikliwiej zbadać dokumenty zgromadzone w księdze wieczystej nieruchomości, z których jasno wynikało, że pełnomocnictwo do zawarcia umowy zbycia nieruchomości zostało podpisane przez proboszcza pomocniczego, czyli osobę nieuprawnioną do reprezentacji Parafii i nie będącą jej organem. Sąd Najwyższy wskazał także, że obowiązujące przepisy nie pozwalają na pominięcie Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła, z których wynikają m.in. kompetencje poszczególnych organów Parafii, w tym w szczególności konieczność podjęcia odpowiedniej uchwały przez Zgromadzenie Parafialne, której w omawianej sprawie nigdy nie było.
 
Pisemne uzasadnienie postanowienia Parafia powinna otrzymać w ciągu najbliższych tygodni".

za www.trojca.waw.pl