english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jubileusz 10-lecia Diakonii w Koszalinie

10 lat minęło od powstania w Koszalinie Stacji Diakonijnej. W dniu 2.grudnia 2011 r. gośćmi Parafii Ewangelicko-Augsburskiej oraz koszalińskiej Diakonii byli wszyscy ci, dla których wsparcie charytatywne i zainteresowanie ma duże i wyjątkowe znaczenie. Obchody jubileuszu rozpoczęło nabożeństwo w kościele Św. Gertrudy, odprawione przy udziale ks. bp. Ryszarda Bogusza, ks. bp. prof. Marcina Hintza, ks. Waldemara Pytla, ks. dr. nadradcy Christopha Ehrichta oraz proboszcza ks. Janusza Staszczaka. Ks. bp prof. Marcin Hintz, zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej wygłosił kazanie oraz dokonał wprowadzenia Rady Parafialnej.
  
  
Święto koszalińskiej Diakonii było okazją do oficjalnego zakończenia 10-letniej współpracy z Fundacją Rita von Gaudecker oraz rozpoczęcia wspólnych działań z Pommerschen Diakonieverein e.V. Słowa wdzięczności za współpracę oraz gratulacje składali: w imieniu Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. bp Ryszard Bogusz i dyr. generalna Diakonii Polska Wanda Falk, zaś słowa pozdrowień ks. bp. Jerzego Samca odczytała dyr. Kancelarii Konsystorza Ewa Śliwka.
 
 
 
Ks. Janusz Staszczak wraz z kurator Urszulą Baranowską złożyli podziękowania całemu zarządowi Fundacji oraz jej przewodniczącej dr Ricie Scheller, a także powitali delegację z Zussow - nowych partnerów Diakonii. Izabela Główka-Sokołowska – pracownik Diakonii, w swym wystąpieniu podkreśliła jak ważna dla działań diakonijnych była współpraca z Fundacją Rita von Gaudecker i Diakonią Kościoła oraz podziękowała wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju dzieła Diakonii w Koszalinie.
  
 
 
Po zakończeniu części oficjalnej goście zaproszeni zostali do sali parafialnej na poczęstunek oraz specjalny program adwentowy przygotowany przez Fundację Rita von Gaudecker, na który składały się pieśni oraz opowieści adwentowe. Wszyscy obecni na jubileuszu goście, zarówno ci oficjalni jak i ci, dla których Diakonia w Koszalinie prowadzi swą działalność wyrazili nadzieję, że Diakonia będzie się nadal rozwijała tak dynamicznie jak w ciągu ostatniej dekady.
 

Historia oraz informacje na temat Diakoniii Koszalin: http://www.diakonia-koszalin.pl/

 
Relacja : Izabela Główka-Sokołowska

Foto: Romuald Długosz