english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Kirchentag 2011 - relacja

Niemieckie Ewangelickie Dni Kościoła, Drezno 1 – 5.06.2011 r.

  
Różowe flagi z mottem Niemieckich Ewangelickich Dni Kościoła (Kirchentagu) – „tam będzie serce twoje” (Mt 6,21) powitały nas w Dreźnie w Dzień Dziecka. Wśród 120000 uczestników, do Drezna przybyło ok. 600 Polaków zróżnych kościołów, głównie z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
 
Polscy luteranie byli bardzo aktywni: występowały chóry z parafii w Dzięgielowie i Wrocławiu, zespoły młodzieżowe - Hosanna z parafii w Cieszynie. Przedstawiciele Kościoła brali udział w panelach dyskusyjnych (diakon Halina Radacz, ks. bp Jan Szarek, ks. bp Ryszard Bogusz, dr Maciej Lis), prowadzili godziny biblijne (Elżbieta Byrtek, ks. dr Adrian Korczago), współorganizowali całodniowy program dla konfirmantów (Elżbieta Byrtek), nabożeństwo polsko-niemieckie (ks. Dawid Mendrok). Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec wygłosił kazanie na polsko — niemieckim nabożeństwie. Biskup Diecezji Wrocławskiej, ks. Ryszard Bogusz przemawiał na jednym z nabożeństw, zapraszając na spotkanie chrześcijan do Wrocławia w 2014 r.
 
W Kirchentagu uczestniczyli również polscy politycy, w tym: były premier Tadeusz Mazowiecki i przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek.
 
W ramach Targów Możliwości swoją działalność prezentowały Kościół Ewangelicko-Augsburski i Diecezja Wrocławska. Diecezja Wrocławska zapraszała na Międzynarodowe Spotkanie Chrześcijan, które odbędzie się we Wrocławiu w dniach od 20 do 22 czerwca 2014 r.
 
Stoisko Kościoła poświęcone było rozpoczynającej się wlipcu br. prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. W tym celu została przygotowana specjalna wystawa, której punktem centralnym była plansza w formie książki, do której mógł się wpisać każdy odwiedzający stoisko. Gości stoiska poproszono o odpowiedź na pytanie, co Kościoły ichrześcijanie w Polsce mogą wnieść do Unii Europejskiej.
 
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, podkreślając swoje zaangażowanie w budowę społeczeństwa obywatelskiego, zapraszał tym samym do dyskusji, w jaki sposób Kościół może wspierać działania na rzecz pojednania, dialogu i szeroko pojętej troski o godność człowieka.
 
Wśród wpisów znalazły się m.in. takie stwierdzenia: „przestańmy budować mury, zacznijmy budować mosty”, „wspierajmy współpracę pomiędzy różnymi kulturami”, „wzmacniajmy partnerstwa parafialne”, „angażujmy się na rzecz wymiany młodzieży”, „poznawajmy się poprzez spotkania i rozmowy”, „służmy Panu w drodze”, „wspierajmy ekumenię”, „módlmy się o polityków i decyzje, które podejmują”, „działajmy na rzecz pojednania”, „działajmy na rzecz porozumienia”, „nie bójmy się realizować planów, które wydają się niemożliwe”, „wspierajmy tolerancję religijną”, „uczestniczmy wKirchentagu, aby uświadamiać o sytuacji innych krajów”, „zachowujmy tożsamość luterańską, ale bądźmy otwarci ekumenicznie”, „działajmy na rzecz pojednania iwspierajmy wspólną europejską kulturę i historię”, „przestańmy się od siebie oddalać, starajmy się siebie zrozumieć”.
 
Średnio w ciągu jednego dnia odwiedziło stoisko ok. 800 osób, wśród nich Sekretarz Generalny Gustav-Adolf-Werk Enno Haaks, Biskup Diecezji Północnej Kościoła Luterańskiego na Węgrzech ks. Tamas Fabiny, nadradca kościelny Ewangelickiego Kościoła Niemiec Michael Hübner, Biskup Samodzielnego Kościoła Luterańskiego ks. J. Voigt, nadradca kościelny Kościoła Unijnego Nadrenii Barbara Rudolph, nadradca kościelny Kościoła Luterańskiego Bawarii Michael Martin, przedstawiciel Kościoła Luterańskiego w Holandii ks. Andreas Wöhle, przedstawiciele Kościoła Hessen – Nassau, przedstawiciele Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie.
 
Specjalnym gościem stoiska był Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzy Buzek, który wpisując się do książki zaakcentował, jak ważna jest jedność społeczeństwa w Polsce w kontekście jedności Europy i zaapelował o więcej wiary.
 
Plansza - książka zostanie zaprezentowana w dniu 3 lipca 2011 r. w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy w Warszawie, podczas nabożeństwa z okazji przejęcia przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Nabożeństwo organizuje Polska Rada Ekumeniczna we współpracy znaszym Kościołem. Dyskusja na temat, co chrześcijanie i Kościoły w Europie Środkowo-Wschodniej mogą wnieść do Unii Europejskiej toczyć się będzie podczas specjalnego panelu, przygotowanego po nabożeństwie.
 
BIK