english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Komisja Wspólna Rządu i Kościoła

Posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
 
W dniu 26 października 2011 r. w Centrum Luterańskim w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Wspólnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Rządu RP.
 
Na stałych członków komisji powołani zostali:
 
ze strony kościelnej:
1) ks. bp Jerzy Samiec, Biskupa Kościoła,
2) ks. Waldemar Pytel, Prezes Synodu Kościoła,
3) Adam Pastucha, Wiceprezes Konsystorza Kościoła,
4) Ewa Śliwka, Dyrektor Kancelarii Konsystorza Kościoła,
 
ze strony rządowej:
1) Włodzimierz Karpiński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
2) Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
3) Radosław Mleczko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i
Polityki Społecznej
4) Hanna Majszczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 
Pierwsze posiedzenie odbyło się w dziewiętnastoosobowym składzie. Oprócz stałych członków w spotkaniu wzięli udział również radcy Konsystorza: Bożena Polak, ks. Piotr Gaś, ks. Robert Sitarek oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Głównym tematem posiedzenia była sprawa skutków podatkowych związanych z zakładaniem i prowadzeniem cmentarzy wyznaniowych przez kościelne osoby prawne. Strona kościelna w wskazała na niejednolite interpretacje podatkowe w tym zakresie. Podkreśliła także, że cmentarze są miejscami kultu religijnego, a ich prowadzenie nie służy celom zarobkowym, lecz stanowi realizację zadań Kościoła.
 
Omówiono również kwestie związane z finansowaniem zadań publicznych zleconych Kościołowi. Strona kościelna zaznaczyła, że zależy jej na wypracowaniu jednolitych zasad, które będą miały zastosowanie do wszystkich organizacji realizujących zadania publiczne na zasadzie pomocniczości.
 
Przedstawiciele obu stron uznali posiedzenie za udane oraz dobrze rokujące na przyszłą współpracę. Kolejne posiedzenie wstępnie jest planowane na przyszły rok.