english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Koncert Reformacyjny w Gliwicach

W poniedziałek, 31 października 2011 r. w kościele ewangelicko-augsburskim w Gliwicach odbył się Koncert muzyki klasycznej z okazji Pamiątki Reformacji. Zgromadzonych reformacyjno-biblijną refleksją przywitał proboszcz parafii - ks. Andrzej Wójcik. W swoim wystąpieniu przywołał postać ks. Marcina Lutra, dzieło Reformacji i 62. tezę z 95 przybitych 31 października 1517r. na drzwiach Kościoła Zamkowego w Wittenberdze - Prawdziwym skarbem kościoła jest Ewangelia święta. Duszpasterz odniósł się także do dzieła zbawienia Jezusa, które dokonało się na krzyżu Golgoty.
 

 
Następnie uczestnicy koncertu przy akompaniamencie kościelnych organów (organy - Jan Lorek), na stojąco zaśpiewali hymn Kościoła - Warownym grodem, autorstwa ks. Marcina Lutra na podstawie Psalmu 46. W dalszej części programu wsłuchaliśmy się w poetycką refleksję - "Zamyślenie Tysi Minkiny" zaprezentowanę przez samą autorkę. Refleksja dotyczyła naszej codziennej relacji z Bogiem. Po słuchaniu Słowa przyszedł czas na muzykę i dalszą cześć wieczoru, którą poprowadzili już zaproszeni artyści.
 
Podczas koncertu muzycy zaskoczyli nas niespodziankami muzycznymi. Nieoczekiwanie wykonali pieśń kościelną - "Wierzyć mnie, Panie, ucz" w opracowaniu śp. ks. Adama Hławiczki, którą zadedykowali Andrzejowi Hławiczce (synowi ks. Adama), obecnemu na koncercie, a później córka jednego z artystów - Felicja (lat 8) wykonała na małych skrzypcach wraz z muzykami kolejny utwór.Całość koncertu prowadził Andrzej Mitas (fortepian), który ciekawie i zabawnie wprowadzał nas w poszczególne utwory. Na uwagę zasługuje również fakt, że rodzinne muzykowanie (13-letnia Julia Mitas jest córką Andrzeja Mitasa) jest w dzisiejszych czasach unikalne, a przecież muzyka wspaniale łączy pokolenia, co jest godne naśladowania.
 
Cały wieczór reformacyjny, koncert w rodzinnej atmosferze oprócz doznań muzycznych na wysokim poziomie, na pewno pozostawił w uczestnikach trwały duchowy ślad. Po ogromnych brawach, bisach wieczór zakończył proboszcz modlitwą i błogosławieństwem.
 
Artystom serdecznie dziękujemy za wszystkie przeżycia podczas tego wieczoru oraz życzymy, by dobry Bóg błogosławił im w pielęgnowaniu swoich talentów, by ich służba muzyczna ubogacała serca słuchaczy!
 

 

Program koncertu Gliwice, 31 października 2011r.

 
Julia M. Mitas skrzypce
Zenon Mojżysz skrzypce
Andrzej W. Mitas fortepian
 

1. Jan Sebastian Bach - Siciliana 2. Antonio Vivaldi - Koncert podwójny d-moll 3. George Gershwin - Somebody loves me , Soon 4. Franz Schubert - Serenada 5. Jan Sebastian Bach - Koncert podwójny d-moll 6. Jacques Revaux, Claude Franco, Gelles Thibault - Comme dhabitude 7. Piotr Czajkowski - Chanson triste, op. 40 8. Jo Knümann - Russisch (nach originalen Völkermelodien) 9. Jan Sebastian Bach - Aria z Suity D 10. Vittorio Monti - Czardasz


O muzykach:
 
JULIA MARCELA MITAS - ma niespełna trzynaście lat i jest uczennicą klasy 1B Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, jest również uczennicą drugiej klasy Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia wCieszynie na Wydziale Instrumentalnym w klasie skrzypiec; pierwszej klasy Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Cieszynie na Wydziale Instrumentalnym w klasie fortepianu; Szkoły Muzycznej im. Pavla Kalety w Czeskim Cieszynie. Jest także laureatką konkursów skrzypcowych i fortepianowych w Polsce i w Czechach.

 

ANDRZEJ W. MITAS - jest pracownikiem naukowym Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej (prof. nzw., dr hab. inż. w dziedzinie elektroniki cyfrowej); absolwent dziennych studiów na kierunku instrumentalnego w klasie fortepianu Akademii im. Jana Długosza; absolwent dziennych studiów na kierunku - Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Uniwersytetu Śląskiego (z wyróżnieniem). Jest także laureatem wyróżnienia amerykańskiej fundacji "Wybitny Polski Informatyk".

 

ZENON MOJŻYSZ - skrzypek i muzykolog, studiował w Niemczech (Darmstadt i Hamburg), doktorat na temat opery "Cleofide" Johanna Adolfa Hassego, pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Muzyki w Cieszynie, prowadzi badania nad muzyką barokową, aktualnie opracowuje XVIII-wieczne muzykalia ze zbiorów Kościoła Jezusowego w Cieszynie.


foto. Joanna Wójcik i Grzegorz Łańcucki
 
więcej: Parafia w Gliwicach