english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Konfirmacja sprzed 80 lat w Wiączeminie

W sobotę 20 sierpnia 2011 r. w kościele ewangelickim w Wiączeminie (pow. płocki), odbyła się konfirmacja 3 dziewcząt i 1 chłopca. Uroczystość konfirmacji rozpoczęła o 10.30 procesjonalnym wejściem do kościoła Rady Rarafialnej i konfirmantów...
 

 
W rzeczywistości "konfirmacja" w Wiączeminie to inscenizacja konfirmacji sprzed 80 lat. Grupa Historyczna Ultima Thule z Sierpca we współpracy z parafią luterańska w Płocku realizuje projekt pod nazwą "Cinema Osówka". Młodzież zrzeszona w tej Grupie Historycznej pracuje nad filmem obrazującym życie codzienne mieszkańców jednej z miejscowości niedaleko Sierpca - Osówki, w której przed II wojną światową ewangelicy stanowili większość mieszkańców. Zainscenizowana uroczystość konfirmacji odbyła się w jednym z naszych nielicznych zachowanych kościołów kantoralnych. Kościół w Wiączeminie, który został zbudowany w 1935 r., okazał się doskonałym miejscem plenerowym dla filmu. Więcej o projekcie "Cinema Osówka" na stronie http://www.sierpc.com.pl/ultima
 

 
Młodzież z Sierpca, angażując się w projekty odkrywające przeszłość swojego regionu, chce przybliżyć ciekawą historię swojej małej Ojczyzny. Dotychczas, przy wsparciu funduszy z różnych programów społecznych, zrealizowano renowację cmentarza ewangelickiego w Osówce (wspólnie z warszawską Parafią Św. Trójcy). Obecnie realizowane są prace renowacyjne na cmentarzach ewangelickich w Białasach i Czartowni (oba w pow. sierpeckim), należących do parafii w Płocku. W planach mamy kolejne wspólne inicjatywy.
 
ks. Artur Woltman