english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ks. prof. dr hab. Alfred Tschirschnitz nie żyje

W czwartek, 21. lipca 2011 r., w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Szczytnie odbył się pogrzeb śp. ks. prof. dr. hab. Alfreda Tschirschnitza, wieloletniego Proboszcza Parafii E-A w Szczytnie, wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz tłumacza. 


Ks. prof. Tschirschnitz zmarł 18 lipca 2011 r. w wieku 63 lat. Nabożeństwo żałobne rozpoczął Biskup Diecezji Mazurskiej KEA, ks. Rudolf Bażanowski, który wyraził swój smutek z powodu, dla którego wszyscy zebrani przybyli do Kościoła E-A w Szczytnie oraz przywitał licznie zgromadzonych gości.

Wśród przybyłych na uroczystość pogrzebową duchownych byli m.in. Zwierzchnicy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP: Biskup Kościoła - ks. Jerzy Samiec, Biskup Diecezji Cieszyńskiej - ks. Paweł Anweiler, Biskup Diecezji Katowickiej - ks. Tadeusz Szurman, Biskup Diecezji Warszawskiej - ks. Jan Cieślar, Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej - ks. prof. dr hab. Marcin Hintz, Biskup Diecezji Mazurskiej - ks. Rudolf Bażanowski. Diecezję Wrocławską i ks. bp. Ryszarda Bogusza reprezentował ks. Rafał Miller. Kościół Ewangelicko-Reformowany reprezentował ks. bp Marek Izdebski, a Kościół Rzymskokatolicki Biskup Pomocniczy Diecezji Mazurskiej - ks. Jakub Jezierski z Olsztyna. Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie i Rektora abp. dr. hab. Jeremiasza Jana Anchimiuka reprezentował ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski (Prorektor) wraz z licznie przybyłymi wykładowcami i pracownikami uczelni. Wśród gości ekumenicznych znaleźli się licznie zgromadzeni duchowni z sąsiednich parafii: księża z parafii rzymskokatolickich oraz duchowni z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Chrześcijan Baptystów. Uroczystość zgromadziła również wielu innych duchownych KEA, a także wielu wiernych z Parafii w Szczytnie i osoby przybyłe specjalnie na tę uroczystość z terenu całej Polski. Spośród świeckich gości należy wyróżnić przedstawicieli Władz Samorządowych Miasta, Powiatu i Gminy Szczytno.              

Całą uroczystość poprowadzili wspólnie Biskupi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Część liturgiczną: bp Tadeusz Szurman,  bp Jan Cieślar i bp prof. Marcin Hintz. Bp Jerzy Samiec wygłosił kazanie, które oparte zostało na dwóch fragmentach:  2 Sm 1,26a: Żal mi ciebie, bracie mój (…) i Iz 55,8-9: Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje – mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze.

W trakcie swojego rozważania, Biskup przypomniał  postać ks. prof. Alfreda Tschirschnitza, który w trakcie swojej wieloletniej pracy w parafii i na uczelni zapadł wszystkim w pamięci jako ten, którego osoba kojarzona na zawsze będzie z zamiłowaniem do ksiąg Starego Testamentu, z silnym tubalnym głosem, którym przekazywał wiedzę swoim studentom i wygłaszał kazania a także z fajką, po dyskretnym zapachu której, studenci ks. Tschirschnitza, poznawali czy jest w danym dniu na uczelni.Wszyscy zebrani usłyszeli słowa pocieszenia i nadziei, przypominające, że śmierć Księdza Profesora nie jest końcem jego życia, ale przejściem i rozpoczęciem nowego i osiągnięciem celu, do którego przez wszystkie swoje lata wiernie służąc Bogu, podążał. Choroba, którą w ostatnich miesiącach swojego życia przechodził Ksiądz Profesor i jego śmierć,  dla osób, których był mężem, ojcem a także nauczycielem i duszpasterzem była trudnym i pobudzającym do refleksji przeżyciem. Dlatego w swoim kazaniu ks. bp Samiec nawiązał do pytania, które wiele osób w momencie utraty bliskiej osoby zawsze sobie stawia: dlaczego? (dlaczego on, dlaczego tak szybko, dlaczego musiał odejść?) Mówiąc o stracie dla bliskich i Kościoła osoby, która od wielu lat w czynny sposób tworzyła również współpracę ekumeniczną w naszym kraju, przypomniał, że często nasze patrzenie na życie drugiego człowieka, własne przemijanie i śmierć jest innym, aniżeli widzi je Bóg. On wobec każdego człowieka ma swój plan i decyduje o życiu każdego zgodnie ze swoją suwerenną mądrością, miłością i łaską. Ci, którym pozwala pozostać jeszcze w tym świecie, powinni pamiętać o słowach, które mówią, że drogi, którymi Bóg chce  nas prowadzić, nierzadko są inne od tych, które my wybieramy. W swoim Synu Jezusie Chrystusie, stając się jednym z nas, wybawił nas z mocy zła i śmierci. Wiara w nowe życie, zmartwychwstanie i zbawienie powinna być silną wiarą, którą każdy z nas w swoim życiu pielęgnuje, abyśmy odchodząc z tego świata, mogli odchodzić z mocnym przekonaniem, że Chrystus był i będzie z nami jako ukrzyżowany, żywy i zmartwychwstały Pan, któremu wszystko zawdzięczamy.      

W imieniu gości ekumenicznych przemówił bp Jacek Jezierski, który podziękował ks. Tschirschnitzowi za jego osobisty wkład w pracę ekumeniczną i tłumaczenie ksiąg Starego Testamentu. Podkreślił także swoją długoletnią znajomość i przyjaźń z Księdzem Profesorem. Zwrócił uwagę na wielki szacunek, jaki budził on również w środowisku rzymskokatolickim. Wspominał, że we wspólnych rozmowach, choć nie zawsze się zgadzali, to jednak zawsze doceniał niezwykłą wiedzę i takt ks. Tschirschnitza, a także jego niezwykłą lojalność wobec swojego Kościoła i jego konfesyjnej nauki. Zdaniem bp. Jezierskiego, właśnie dzięki temu Ksiądz Profesor był tak cenionym i często zapraszanym duchownym.   

Ks. prof. Bogusław Milerski pożegnał ks. Tschirschnitza w imieniu władz ChAT i wszystkich pracowników naukowych. Przypomniał wieloletni dorobek naukowy i najnowszą publikację, w którą ks. Tschirschnitz wniósł także swój duży wkład – już jesienią zostanie wydany nowy ekumeniczny przekład ksiąg Starego Testamentu.  Bo On wybawi cię z sidła ptasznika. I od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię, I pod  skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem - tymi słowami z Psalmu 91 ks. prof. Milerski zakończył i podziękował Księdzu Profesorowi za wiele lat współpracy i jego zaangażowanie w ChAT. Mówił, że odejście ks. Tschirschnitza oznacza dla niego wypełnienie się tych słów, które znał i którym w swoim życiu był wierny. W imieniu władz samorządowych przemawiała Pani Burmistrz miasta Szczytno - Danuta Górska, która nazwała ks. prof. Alfreda Tschirschnitza jednym z najwybitniejszych mieszkańców, jaki  żył w mieście Szczytno. Podziękowała za jego pracę i zaangażowanie na gruncie lokalnym, w mieście, gminie i powiecie. Wzruszające słowa podziękowania wypowiedział także przedstawiciel Rady Parafialnej.  

Nabożeństwo żałobne ubogacił swoim śpiewem chór młodzieżowy z obozu w Sorkwitach.    

Po przejeździe na cmentarz, nad grobem dwa teksty ze ST i NT przeczytali ks. Witold Twardzik i ks. Krzysztof Mutschmann. Przemówienie wygłosił ks. bp Rudolf Bażanowski, który razem z innymi przedstawicielami Władz Kościoła i Diecezji KEA, reprezentującym ekumenicznych gości ks. bp Jackiem Jezierskim votami i słowami błogosławieństwa pożegnali i złożyli ciało ks. prof. Alfreda Tschirschnitza do ziemi.


Tekst: ks. Łukasz Gaś

Zdjęcia: Mirosława Weremiejewicz


***

Nocą 18 lipca 2011 r. odszedł do Pana śp. ks. prof. dr hab. Alfred Tschirschnitz – długoletni proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie oraz kierownik katedry Starego Testamentu w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Duchowny zmarł w szpitalu w Szczytnie, po kilkumiesięcznej chorobie nowotworowej. Przeżył 63 lata.


Uroczystości pogrzebowe śp. ks. A. Tschirschnitza odbyły się w czwartek, 21 lipca 2011 r., w kościele ewangelickim w Szczytnie oraz na miejscowym cmentarzu.


Ks. Alfred Tschirschnitz urodził się 10 marca 1948r., w Warszawie. W latach 1967-72 studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Z dniem ordynacji, 3 grudnia 1972, został wikariuszem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie. W marcu 1973 zawarł związek małżeński z Beatą z d. Ryba. Z ich małżeństwa urodziło się czworo dzieci. W latach 1982-84 obsługiwał także parafię w Elblągu i stację kaznodziejską w Mikołajkach Pomorskich.

W styczniu 1984 r., po zdaniu II egzaminu kościelnego „pro ministerio”, został mianowany administratorem PE-A w Ostródzie, gdzie w listopadzie tego roku Zgromadzenie Parafialne wybrało go na stanowisko proboszcza.

W kwietniu 1991 r. Ks. Alfred Tschirschnitz został wybrany proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie. Urząd ten piastował przez 20 lat, aż do śmierci.


Ks. prof. dr hab. Alfred Tschirschnitz był także wieloletnim wykładowcą Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i kierownikiem Katedry Starego Testamentu. Jest autorem książek - „Dzieje ludów biblijnych” i „Kult Baala i Aszery w tekstach Starego Testamentu. Studium historyczno-teologiczne” oraz szeregu publikacji w Roczniku Teologicznym ChAT.

Ponadto ks. A. Tschirschnitz dokonał tłumaczenia na język polski Księgi Psalmów oraz innych ksiąg Starego Testamentu.


Pozostawił żonę, trzy córki, syna i dwoje wnucząt.


BIK