english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Luterański świat w Koszalinie

W dniach 10-13 września 2011 r. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Koszalinie gościła przedstawicieli Kościołów Luterańskich ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Pomorskiego Kościoła Ewangelickiego, Diecezji Kap-Oranje w RPA i Centralnej Diecezji Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Tanzanii. Wśród obecnych byli: biskup Eliuphoo Sima, Raphael Mtinda, Fred Matalu (TANZANIA), delegacja diecezji Cape Orange ELCSA: biskup William Bowles, Annie Nelson i Thelo Wakefield (RPA),  Marcia Meabon i Jean Winther (USA).

 
 
Pobyt gości rozpoczął się kolacją w sobotę. Następnego dnia goście podzielili się i część pozostała w Koszalinie i wzięła udział w nabożeństwie, podczas którego kazanie wygłosił ks. bp Eliuphoo Sima z Centralnej Diecezji Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Tanzanii z siedzibą w Singidzie.
 

Pozostała część gości udała się do Słupska, aby tam wziąć udział w nabożeństwie. Po nabożeństwach grupa połączyła się i zwiedzała ziemię słupską.

 
Poniedziałek rozpoczęliśmy modlitwą poranną w języku angielskim, a później odbyło się przedpołudniowe studium biblijne. Po obiedzie zaplanowano zwiedzanie Koszalina i miejsc związanych z przeszłością i teraźniejszością Kościoła Ewangelickiego.
 
Niezapomniany pozostanie poniedziałkowy wieczór po wspólnej kolacji gości jak i miejscowych parafian, mogliśmy wzajemnie się poznawać, a także śpiewaliśmy pieśni, każda grupa językowa swoje. Wspaniałe afrykańskie śpiewy pozostaną niezapomniane.
 
Budowanie wielokulturowego i wielonarodowego partnerstwa w naszej parafii trwa od kliku lat i jest realnym odczuwaniem powszechności Kościoła Luterańskiego na świecie.
 
ks. Janusz Staszczak
foto: R. Długosz