english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Modlitwa Ekumeniczna o czas polskiej prezydencji

W piątkowe przedpołudnie, 1 lipca 2011 r., na Przełęczy Salmppolskiej odbyła się modlitwa ekumeniczna o Europę. Okazją do modlitwy było przejęcie przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej. 


Jej pomysłodawca, ks. Jan Byrt ze Szczyrku-Salmopola, powiedział: nasz kontynent potrzebuje codziennej modlitwy. Dziś jednak jest dzień szczególny, ponieważ Polska obejmuje prezydencję. Stąd też nasza odpowiedzialność modlitewna za rządzących i rządzonych powinna być jeszcze bardziej intensywna i szczera.Modlitwa, którą przy udziale ewangelików i katolików poprowadził ks. Byrt, odbyła się przy tablicach kamiennych z 10. przykazaniami, które kilka lat temu ewangelicy złożyli na Białym Krzyżu, by w Europie i na świecie nie zapomniano o prawie moralnym wskazanym przez Boga.

 

Ks. Byrt, wprowadzając do modlitwy, zacytował tekst Pisma Świętego: Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan (Psalm 33,12). Jako Polacy możemy zaoferować Europie nie tylko optymistyczne wskaźniki w perspektywie rozwoju gospodarczego, ale przede wszystkim rozwój duchowości – wiary w Trójjedynego Boga. On musi być fundamentem Europy i świata – stwierdził duchowny.W spotkaniu uczestniczył m. in. Henryk Kretek (asystent Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – prof. Jerzego Buzka). Odczytał on list, który prof. Buzek wystosował na tę okazję: 

„Drodzy bracia! Drodzy przyjaciele! Znajdujemy się dziś w szczególnym miejscu i w szczególnym czasie. Legendy utrzymują, iż Biały Krzyż na Salmopolu wpisuje się w historię Beskidów śmiercią, krwią powstańców, łzami, ale i śmiechem, radością górali i turystów. Zebraliśmy się tutaj w dniu, w którym tworzymy najnowszą historię Europy. Gesty pojednania, miłości, zjednoczenia płyną z każdego miejsca, w którym znajdują się ludzie, dlatego dziś znowu jesteśmy razem. Nie zawsze ciałem, ale duchem na pewno jestem teraz i zawsze z Wami. Spoglądając w stronę ołtarza na Kotarzu wierzę, że wkrótce spotkamy się tam na wspólnej modlitwie, czego Wam i sobie życzę.”

 

Następnie głos zabrali przedstawiciele miasta Szczyrk, po czym „wypuszczono” białe gołębie– symbol Ducha Świętego i pokoju, które – niczym listonosze – niosły w różne strony Europy Jezusowe hasło: A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata (Mt 28,20).


 


Ekumeniczne spotkanie modlitewne zakończono wspólną pieśnią: „Pod Twą obronę, Ojcze na niebie.”