english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nabożeństwo na koniec dnia

Nabożeństwo na zakończenia pierwszego dnia obrad Synodu KEA w RP z udziałem gości z Danii, Węgier, Czech i Niemiec
 
„To dla mnie zaszczyt być obecnym na posiedzeniu Waszego Synodu, jako węgierskiego biskupa i wiceprezydenta Światowej Federacji Luterańskiej odpowiedzialnego za region Europy Środkowo-Wschodniej. Grecka etymologia słowa synod jest bardzo prosta: syn hodos – wspólnie w drodze. Wspólne przebywanie na sesji Synodu lub po prostu braterskie rozmowy. Wspólnie w drodze! To jest ecclesia viatorum, Kościół znajdujący się w drodze. Z drugiej strony, jeśli odnieść się do apostołów w drodze do Emaus, to jest to ecclesia colloquens, Kościół dyskutujący w drodze” - powiedział podczas kazania w luterańskim kościele św. Trójcy w Warszawie węgierski biskup Tamas Fabiny z Kościoła Luterańskiego Węgier. Biskup podkreślił w kazaniu rolę pojednania, szczególnie na przestrzeni Kościoła i zawarł w kazaniu życzenie, by braterstwo i pojednawcze dążenia stanowiły podstawę decyzji, które Synod ma podjąć podczas bieżącej sesji.
   
Oprócz węgierskiego duchownego w nabożeństwie na zakończenie pierwszego dnia obrad Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wzięły udział goszczące w Warszawie delegacje europejskich Kościołów luterańskich. Zagraniczni goście z luterańskiego Kościoła Ludowego Danii, Śląskiego Kościoła Augsburskiego Wyznania z Czeskiej Republiki oraz z Ewangelickiego Kościoła Pomorza w RFN spotkali się wcześniej w Kancelarii Prezesa Rady ministrów z Wiesławą Kostrzewą-Zorbas i Sebastianem Dudą, reprezentującymi pełnomocnik do spraw równego traktowania – minister Elżbietę Radziszewską. Goście rozmawiali o sytuacji mniejszości etniczych i religijnych w naszym kraju.
 
 
   
Udział zagranicznych gości w nabożeństwie i ich obecność na Synodzie jest związany z przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej. Polska przejęła przewodnictwo w UE od Węgrów a przekaże ją Duńczykom w styczniu przyszłego roku. Obecność luterańskich delegacji luterańskich pokazuje, że ewangelicy nie pozostają obojętni na sprawy kraju i Europy. Także Kościoły zacieśniają międzynarodową współpracę w ramach prezydencji.
 

  
***
 
Obrady Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego rozpoczęły się w piątek (14.10.2011) i zakończą się w najbliższą niedzielę. Synod Kościoła stanowi najwyższą władzę polskich luteran i decyduje o najważniejszych sprawach. Zbiera się dwa razy w roku – wiosną i jesienią. W jego skład wchodzi około 70 przedstawicieli, z czego 2/3 stanowią świeccy delegaci Synodów Diecezjalnych. Pozostała 1/3 to biskupi oraz inni duchowni.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce liczy 75 000 wiernych i dzieli się na 6 diecezji obejmujących cały kraj. Największe skupisko luteran jest na Śląsku Cieszyńskim, gdzie zamieszkuje ok. 35 000 wiernych. Kościół ten należy do rodziny kościołów luterańskich zrzeszonych w Światowej Federacji Luterańskiej.