english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nagroda dla bpa. Tadeusza Szurmana

Bp Tadeuszy Szurman z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i abp Damian Zimoń z Kościoła Rzymskokatolickiego otrzymali 8 grudnia 2011 r. tegoroczną nagrodę m. bł. ks. Emila Szramka. Wyróżnienie, przyznane im „za konsekwentne budowanie wspólnoty ekumenicznej, duchowej przestrzeni życia Miasta i współżycia społecznego na Górnym Śląsku” wręczył im w katowickim kościele mariackim abp metropolita katowicki Wiktor Skworc. Laudacje wygłosili członkowie kapituły nagrody prof. Grażyna Szewczyk oraz prof. Julian Gembalski.
 
Dziękując za wyróżnienie bp T. Szurman stwierdził, że przyjmuje je z zażenowaniem i pokorą, ponieważ jest ono wielkim zobowiązaniem, aby brać wzór z tak wielkich postaci jak patron nagrody. Powiedział, że traktuje ją jako wyraz uznania dla całego środowiska ewangelickiego w Katowicach. Abp Zimoń dziękował biskupowi Szurmanowi za otwartość serca. „Dobrze nam być razem” – powiedział. Dodał, że Duch Święty jednoczy wyznawców Chrystusa i wszystko jest Jego dziełem.
 
Ustanowiona w roku 2009 nagroda im. błogosławionego ks. Emila Szramka przyznawana jest osobie oznaczającej się szczególnie wielką i znaczącą działalnością na rzecz dzisiejszych Katowic, w tych dziedzinach, które bliskie były bł. ks. Emilowi Szramkowi (działalność charytatywna, edukacja, integracja społeczna, ekumenizm, biblioznawstwo, sztuka, piśmiennictwo, muzyka).
 
Bł. ks. Emil Szramek był w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej proboszczem parafii mariackiej w Katowicach. Znany był jako żarliwy duszpasterz, gorliwy patriota, działacz społeczny i narodowy w okresie Powstań Śląskich i Plebiscytu, badacz historii i kultury Śląska, mecenas sztuki, budowniczy katowickiej katedry. Zginął męczeńską śmiercią 13 stycznia 1942 r. w obozie koncentracyjnym w Dachau. Beatyfikował go Jan Paweł II w 1999 r. jako jednego ze 108 polskich męczenników II wojny światowej.
 
Więcej: Archidiecezja Katowicka