english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowy proboszcz w Gliwicach

W niedzielę 27 marca 2011 roku w kościele Zbawiciela w Gliwicach odbyła się uroczystość wprowadzenia w urzędowanie nowego proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach. W wyniku wyborów został nim ks. Andrzej M. Wójcik. Jest on czwartym powojennym proboszczem gliwickiej parafii, po ks. Wilhelmie Firli (1946-1952), ks. Alfredzie Figaszewskim (1952-1992) i ks. Jerzym Samcu (1992-2010), obecnym Biskupie Kościoła.
 
Ks. Andrzej Wójcik został ordynowany w dniu 4 grudnia 2005 r. w Olsztynie przez bpa Janusza Jaguckiego. Pracę duszpasterską jako wikariusz pełnił w Olsztynie, Olsztynku, Wieluniu, Kluczborku oraz w Gliwicach, gdzie najpierw był wikariuszem u boku ks. proboszcza Jerzego Samca, a od 6 stycznia 2010 r. jako administrator parafii. 13 lutego 2011 r. wybrany został przez Zgromadzenie Parafialne proboszczem. Wybór ten został zatwierdzony przez Konsystorz w dniu 24 lutego 2011 r.
Akt wprowadzenia w urzędowanie został dokonany przez bp Tadeusza Szurmana w asyście ks. radcy Grzegorza Giemzy (Dzięgielów) i ks. Wojciecha Froehlicha (Słupsk). Liturgię Słowa w czasie nabożeństwa odprawili ks. dr Adrian Korczago i ks. Bartosz Cieślar, Słowo Boże czytali Maria Czudek i prof. Andrzej Hławiczka. Kazanie na tekst niedzielnej perykopy z Ewangelii wg św. Marka 12,41-44 wygłosił zwierzchnik Diecezji Katowickiej. W Powszechnej Modlitwie Kościoła udział wzięli: członek Rady Parafialnej Aleksander Macha, przełożona Diakonatu Ewangelickiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie s. Ewa Cieślar oraz ks. dyrektor Marek Londzin, duszpasterz Diakonatu i proboszcz w Dzięgielowie. Spowiedź odprawił ks. Jan Gross, liturgię Sakramentu Ołtarza bp Tadeusz Szurman i ks. Jan Kurko z Miechowic. Życzenia w imieniu gliwickich katolików wygłosił ks. infułat Konrad Kołodziej, emerytowany proboszcz rzymskokatolickiej katedry św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. Całość uroczystości prowadził kurator gliwickiej parafii Czesław Czudek.  
    


W nabożeństwie wzięło udział 24 duchownych luterańskich, 3 siostry diakonise, 1 duchowny metodystyczny i 2 księży rzymskokatolickich, .
   
W czasie nabożeństwa śpiewała znana wokalistka Beata Bednarz i Jan Maria Dyga oraz chór parafii gliwickiej pod dyr. Z. Partyki. Na organach grała Zofia Walica. 
 


Błogosławieństwa na zakończenie uroczystości udzielił nowy proboszcz gliwicki ks. Andrzej Wójcik.
 
Zdjęcia: Grzegorz Łańcucki, ks. Emil Gajdacz
Zobacz również:
Parafia w Gliwicach, W służbie Słowa