english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

O pojednaniu w Lublinie

W siedzibie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Lublinie w dniach od 1 do 7 lipca 2011 r. odbywa się Międzynarodowa Konferencja, w której udział biorą reprezentanci ponad 10 krajów Europy Środkowej i Wschodniej wraz z delegacjami Niemiec i Wielkiej Brytanii. Niemal wszyscy uczestnicy konferencji przyjechali zarówno do Polski, jak i do Lublina po raz pierwszy. Tematem konferencji jest szeroko rozumiane pojednanie i porozumienie między narodami.
 
W programie konferencji w najbliższy poniedziałek, 4 lipca br. o godz. 10.00 zostało między innymi przewidziane spotkanie z prezydentem Lublina, dr. Krzysztofek Żukiem, zaś we wtorek zaplanowana jest wizyta w Państwowym Muzeum na Majdanku.
 
W trakcie konferencji Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Lublinie zostanie przyjęta do Międzynarodowej Światowej Wspólnoty Krzyża z Gwoździ (ang. Cross of Nails, niem. Nagelkreuz) z siedzibą w Coventry w Anglii, co nastąpi 3 lipca br., dzięki czemu będzie
pierwszą w Polsce parafią, która uzyska status jej członka (por. http://www.lublin.luteranie.pl).
 
W związku z uroczystym nabożeństwem w luterańskim kościele Św. Trójcy w Lublinie do Polski przybędzie Canon David Porter - Dyrektor Międzynarodowego Centrum Pojednania, które działa przy anglikańskiej Katedrze w Coventry.
 
***
 

MIĘDZYNARODOWA WSPÓLNOTA KRZYŻA Z GWOŹDZI Z COVENTRY

(COMMUNITY OF THE CROSS OF NAILS / NAGELKREUZGEMEINSCHAFT)
 

14 listopada 1940 roku, podczas nalotu niemieckich bombowców na Anglię, znaczna część miasta Coventry została niemal doszczętnie zniszczona. Anglikańska katedra, znajdująca się w sercu miasta, spłonęła razem z nim. W następstwie tych tragicznych zdarzeń, ówczesny proboszcz Richard Howard na ocalałej, osmolonej ścianie świątyni napisał słowa „Ojcze, wybacz”, które stały się później podstawą „Modlitwy o Pojednanie” odmawianej regularnie w każdy piątek o godz. 12.00 w centrach „Krzyża z Coventry” na całym świecie.

 
Dwie ze zwęglonych belek stropowych, które upadając na ziemię ułożyły się w kształt krzyża zostały ustawione na ołtarzu spalonej świątyni. Oryginalne średniowieczne gwoździe zebrane ze zgliszczy katedry, połączone po trzy ze sobą w znak krzyża są przekazywane organizacjom zaangażowanym w urzeczywistnianie idei przebaczenia i szukania nowych dróg do wspólnej przyszłości. „Krzyż z Gwoździ” jest bardzo mocnym i inspirującym symbolem Pokoju i Pojednania na całym świecie. Po II Wojnie Światowej „Krzyże z Gwoździ” zostały ofiarowane niemieckim miastom zniszczonym przez alianckie bombardowania: Kilonii, Dreznu i Berlinowi. Z prochów wyrosło zaufanie i partnerstwo pomiędzy Coventry a tymi niemieckimi miastami.
 
W chwili obecnej na świecie funkcjonuje ponad 220 Ośrodków Krzyża z Gwoździ, a wszystkie czerpią z tej wczesnej, odważnej wizji zgody i nowego początku. Działania ośrodków z założenia są nieograniczone – mogą one skupiać się na sprawach politycznych, kwestiach rasowych, religijnych, ekonomicznych, problemach mniejszości seksualnych, ale również sprawach osobistych, indywidualnych. Podejmowane przez nie działania mogą mieć zarówno dalekosiężne, zauważalne w szerokiej skali konsekwencje, jak też wprowadzać niewielkie, a mimo to znaczące zmiany w życiu poszczególnych ludzi.
 
Centrami „Krzyża z Gwoździ" mogą być kościoły, ośrodki pojednania, więzienia, organizacje pozarządowe i szkoły oraz każdy, kto tylko ma serce i potrzebę pracy na rzecz pojednania i pokoju. Ośrodki „Krzyża z Coventry” w Niemczech i Stanach Zjednoczonych Ameryki są administrowane przez powołane do tego narodowe zarządy, pozostałe natomiast koordynują prace ośrodków na całych kontynentach – od Afryki do Australii, od Europy do Azji – jest to swoista globalna sieć, wewnątrz której poszczególne ośrodki udzielają sobie nawzajem pomocy, tak w wymiarze praktycznym, jak i duchownym.
 
opr. Magdalena Ner

Wykorzystane źródła: http://www.crossomails.org/ / http://www.krzyzowa.org.pl/ / http://www.nageikreuzgemeinschaft.de/ / http://www.crossomails.org/