english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

O pokój wołanie

Dzięki ci, Panie, że każdy z Tobą

Może być wolny.

Dzięki Ci, Panie, że od lat wielu

Żyjemy bez wojny.

Dzięki Ci, Panie, że z Twego zrządzenia

Nasz sen spokojny.

 
***
 
Wielbimy Twoją mądrość, co myśli

Nasze przenika.

Wielbimy Twoją dobroć, co ducha

Ludzkiego przetwarza.

Wielbimy Twoją miłość, co człeka

Nadzieją obdarza.

Daj życie w przyjaźni, co jedna

Wszystkie narody.

Daj życie bezpieczne, co innym

Radość przynosi.

Daj życie stateczne, o co Ciebie

Dusza moja prosi.

 
***
 
Wielki nasz Boże, daj sercom

Dar swego pokoju.

Naucz nas, Panie, być zawsze

Pokoju posłami.

O Święty, przez życie nas prowadź

Pokoju ścieżkami.

Niech kraj nasz, świat cały

W pokoju chleb rodzi,

A głodny w pokoju, bez przeszkód

Swoją kromkę zjada,

Prowadzony Twą możną, pokoju ręką

Do owiec Twych stada.

Amen.

 
P. A.
Bielsko-Biała, 1 września 2011 r.