english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Odeszła śp. diakon Irena Heintze

W dniu 7 kwietnia 2011 r. po długotrwałej chorobie w domu opieki Lux-Med Tabita w Konstancinie – Jeziornie, w wieku 98 lat zmarła śp. diakon Irena Heintze, długoletnia redaktor ogólnopolskiego czasopisma „Zwiastun”, pracownik konsystorski, powojenny opiekun dwóch parafii mazurskich.

 

Zmarła urodziła się 23 lutego 1913 r. w Warszawie. W 1933 r. ukończyła gimnazjum ewangelickie im. Królowej Anny Wazówny w Warszawie. W tym samym roku rozpoczęła studia teologiczne na wydziale teologii ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Była jedną z dwóch kobiet, które przed II wojną światową ukończyły studia teologiczne, przełamując ówczesną tradycję, według której teologami byli wyłącznie mężczyźni. Podczas studiów pracowała jako opiekunka przedszkola ewangelickiego przy warszawskiej parafii, gdzie prowadziła także lekcje religii. Po ukończeniu studiów w 1938 r. złożyła egzamin pro venia concionandi przed kościelną komisją egzaminacyjną. Do wybuchu II wojny światowej pracowała w organizacjach młodzieżowych w kraju oraz prowadziła lekcje religii w szkołach powszechnych, gimnazjach i seminariach nauczycielskich.

 
Rok 1939 przerwał rozpoczętą pracę. Przez okres okupacji pracowała w fabryce obuwia, a następnie w fabryce tekstylnej. Po powstaniu warszawskim wyjechała do Niemiec, aby powrócić do kraju w 1945 r. Do roku 1947 pracowała w Biurze Konsystorza w Warszawie. Decyzją Konsystorza została w marcu 1947 r.oddelegowana do pracy parafialnej na Mazurach (Biesal, Mańki), gdzie pracowała jako katechetka, pełniąc jednocześnie takie funkcje duszpasterskie jakprowadzenie nabożeństw, chrztów, pogrzebów.
 
Początkiem roku 1948 r. śp. Irena Heintze została oddelegowana ponownie do pracy w ramach Biura Konsystorza. W latach 1954-1967 pełniła funkcję redaktora naczelnego „Zwiastuna”. Jej działalność przyczyniła się do rozwoju wydawnictwa, zwiększenia i popularyzacji naszego organu kościelnego oraz wydania szeregu cennych pozycji książkowych, corocznego Kalendarza Ewangelickiego oraz śpiewnika.
 
Biskup Janusz Narzyński w roku 1983 z okazji jubileuszu 75. urodzin Ireny Heintze, przesłał na jej ręce list gratulacyjny, w którym tak wyraził się o jej działalności: To Pani, wnosząc do tej pracy swoje fachowe przygotowanie teologiczne i poświęcając jej wszystkie swoje siły oraz najlepsze lata życia, nieustannie wskazywała na znaczenie drukowanego słowa i książki w szafarstwie misyjnym Ludu Bożego.

 
W 2003 roku w pierwszej edycji otrzymała Nagrodę im. ks. Leopolda Otto „za działalność na rzecz Kościoła i mediów, a w szczególności za wieloletnie kierowanie Wydawnictwem Zwiastun, wydawanie książek i czasopisma w trudnych czasach ograniczeń politycznych”.
 
Do czerwca 2008 pomimo podeszłego wieku, była osobą samodzielną. Wskutek postępującej choroby zdecydowała się zamieszkać w "Tabicie", gdzie Bóg odwołał ją z doczesności.
   

Śp. Diakon Irena Heintze pozostanie w naszej pamięci jako pogodny, życzliwy człowiek oddany Bogu i Jego Kościołowi. Odszedł od nas zasłużony teolog, jeden z nielicznych już świadków przedwojennego Kościoła.

 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 12 kwietnia o godz. 13.00 w kościele Św. Trójcy w Warszawie, natomiast trumna zostanie złożona do rodzinnego grobowca Zmarłej o godz. 14.00 na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ul. Młynarskiej.
 
BIK
 
Zobacz również: Zwiastun Ewangelicki