english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Odszedł Śp. Ks. Tomasz Bruell

 

We wtorek., 1 marca 2011 roku w godzinach wieczornych w Cieszynie wszechmogący Bóg odwołał z doczesności do wieczności po długiej i ciężkiej chorobie 
 
Śp. Księdza Tomasza Manfreda Bruella
(1933-2011)
 
długoletniego emerytowanego duszpasterza ewangelizacyjno-misyjnego
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
   

ks. Tomasz Bruell

 
Ksiądz Tomasz Bruell zmarł po przeżyciu ponad 77 lat. Urodził się 5 VII 1933 r., ordynowany został 24 VI 1956 r., a związek małżeński z Janiną Kisza zawarł 5 I 1959 r. (czytaj: Życiorys ks. Tomasza Bruella). 
 
 
Jego pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 7 marca 2011 r. o godzinie 12.00 w luterańskim kościele Jezusowym w Cieszynie. Po nabożeństwie żałobnym śp. ks. Tomasz Bruell spocznie na cieszyńskim cmentarzu przy ul. Bielskiej.
  
 

Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej,

Bo w Nim pokładam nadzieję moją! (Ps 62,6)

Pomóż nam, Panie, Boże nasz,
bo na Tobie się oparliśmy! (2 Krn 14,10b)
 
 
***
 
 
Rodzina prosi o złożenie zamiast kwiatów na grób
śp. ks.Tomasza Bruella ofiary na cele: 
-  Domu Opieki "Emaus" w Dzięgielowie 
www.diakonat.luteranie.pl 
-  Hospicjum im. św. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie
www.cieszynhospicjum.of.pl
 
 
 
Czytaj również:
ks. Tomasz Bruell, Wspomnienia z okazji 50-lecia ordynacji
Życiorys ks. Tomasza Bruella