english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Oświadczenie Forum Ewangelickiego

W Warszawie trwają obrady XVII Forum Ewangelickiego. Jest to trzydniowa konferencja o charakterze społeczno-kulturalnym i naukowym pod patronatem m.in. Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny. Uczestniczą w niej wierni i księża Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko–Reformowanego oraz chrześcijanie innych wyznań, w sumie 140 osób. Forum zakończy się jutro o 10.30 uroczystym nabożeństwem w kościele św. Trójcy przy pl. Małachowskiego w Warszawie. Więcej informacji na www.forumewangelickie.pl.
 
Obrady rozpoczęły się 16 września 2011 r. w Centrum Luterańskim w Warszawie. Temat tegorocznego spotkania brzmi: "Ewangelicy w świecie przemian. Religia – polityka – media". Na początku konferencji pozdrowienia przekazali zwierzchnicy Kościołów: Ewangelicko-Metodystycznego bp Edward Puślecki, Ewangelicko-Augsburskiego bp Jerzy Samiec, a w imieniu bp. Marka Izdebskiego przemówił bp senior Zdzisław Tranda z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Referaty inauguracyjne wygłosili prof. Andrzej Friszke i ks. prof. Bogusław Milerski. 
 
Uczestnicy forum przyjęli podczas sobotnich obrad oświadczenie nastepującej traści:
     

Oświadczenie Forum Ewangelickiego

My, zgromadzeni na Forum Ewangelickim w Warszawie, wyrażamy głębokie oburzenie wydarzeniami, które ostatnio miały miejsce w Jedwabnem, Orli, Białymstoku i Puńsku.
Doszło tam do zbezczeszczenia pamięci pomordowanych Żydów, podpalenia Centrum Kultury Muzułmańskiej. Na murach Synagogi wymalowano obraźliwe napisy oraz zatarto litewskie nazwy.

Potępiamy te haniebne czyny, naruszające godność naszych bliźnich i współobywateli.

Warszawa, 17 września 2011 r.
 
luteranie.pl