english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Paul Tillich - teolog pogranicza

24 września 2011r. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita" w Chojnie zorganizowało seminarium wyjazdowe „Paul Tillich - teolog pogranicza” z okazji 125. rocznicy jego urodzin, która minęła 20 sierpnia.Uczestnicy seminarium mieli najpierw okazję zwiedzić miasteczka i wioski związane z teologiem. Ponad trzydziestoosobowa grupa zobaczyła Trzcińsko, Przyjezierze i Moryń. Szczególnie cennym doświadczeniem było zwiedzenie kościoła w Trzcińsku, gdzie ojciec Paula – Johannes Oskar Tillich – był duchownym ewangelickim.Z pobytem w Schönfliess (Trzcińsko-Zdrój) łączył Tillich ważne, życiowe doświadczenia: „pierwsze to fakt dorastania w domu duchownego i nauka w wyznaniowej, luterańskiej szkole; drugie to piękny gotycki kościół, w którym mój ojciec był wziętym pastorem. Tu odkryłem doświadczenie »świętości« jako niezniszczalnego dobra; tak ważne, że stało się fundamentem wszelkich moich teologicznych i religijnych prac”. Ten świat wkrótce poszerzył się dzięki nauce w chojeńskim gimnazjum im. króla Fryderyka Wilhelma II. Była to świetna szkoła o jeszcze średniowiecznym rodowodzie, zreformowana w początkach XIX wieku, kształcąca w duchu humanizmu. Uczono w niej zarówno starożytnych, jak i nowożytnych języków obcych, a dzieła antyczne czytano w oryginałach. O innych znanych ewangelikach tego terenu opowiedział ks. Sławomir J. Sikora ze Szczecina.Ważnym punktem konferencji były wykłady oraz dyskusja w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Krakowski filozof Maciej Bogdalczyk opowiedział o Tillichu jako teologu nadziei, ks. dr Christoph Ehricht z Greifswaldu (Pomorski Kościół Ewangelicki w Niemczech) - o jego egzystencji na granicy, a Joanna Kościelna ze Szczecina przybliżyła małą ojczyznę Tillicha. Po wygłoszonych referatach odbyła się dyskusja na temat teologii i filozofii Paula Tillicha.


Po przerwie uczestnicy wysłuchali dziennikarzy z Polski i Niemiec na temat życia na pograniczu. Udział w rozmowie wzięli: Ruth Henning („Transodra” - Berlin), Bogdan Twardochleb („Kurier Szczeciński”), Robert Ryss („Gazeta Chojeńska”) i dr Paweł Migdalski. Zwrócono uwagę na fakt, że życie na pograniczu z jednej strony bywa niebezpiecznie, z drugiej jednak strony potrafi być intrygujące, twórcze i bogate w dobre doświadczenia. Warunkiem jednak jest gotowość do przejścia granicy. Poruszono również temat współpracy ekumenicznej pogranicza polsko-niemieckiego.


Na zakończenie uczestnicy wysłuchali koncertu gitarowego wirtuoza ze Szczecina Jakuba Kościuszki. Wykonał utwory J.S. Bacha, A. Tansmana, P. Metheny i A.C. Jobima.


Partnerem konferencji była Parafia Ewangelicko-Augsburska w Szczecinie, a organizatorzy otrzymali dofinansowanie m.in. z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.