english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pierwszy proboszcz w Słupsku

W Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, 23 czerwca 2011 r. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku przeżywała szczególną uroczystość. Po 66 latach od zakończenia wojny, a po 64 latach od zaistnienia w Słupsku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, wprowadzony został w urzędowanie jej pierwszy, wybrany przez Zgromadzenie Parafialne, proboszcz. Został nim ks. Wojciech Froehlich, dotychczasowy proboszcz administrator.
 
 
Zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej bp prof. Marcin Hintz swoje słowo do proboszcza oparł na fragmencie z Ewangelii Mateusza 6,33: "Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane", przypominając w kontekście tych słów drogę służby ks. Wojciecha Froehlicha w kościele. Wprowadzony proboszcz swoje pierwsze kazanie w tym urzędzie oparł na słowach z ew. Łukasza 24, 44-49a oraz na 9 wersecie Psalmu 63 i podkreślał istotę "przylgnięcia" ludzkiej duszy do Boga oraz dziękował wielu osobom za zaangażowanie w życie i funkcjonowanie słupskiej parafii, podkreślając, że to Bóg czyni rzeczy możliwymi.
 
 
Asystentami podczas aktu instalacji byli: ks. Janusz Staszczak z Koszalina i ks. Andrzej Wójcik z Gliwic. Oprócz licznie zebranych wiernych z parafii i filiałów oraz delegacji z parafii w Koszalinie, w nabożeństwie uczestniczyli także księża z diecezji - ks. Paweł Badura z Grudziądza, który przez 6 lat administrował parafią, a wcześniej był w niej wikariuszem i ks. Waldemar Gabryś z Leszna. Uczestnikami nabożeństwa byli także goście ekumeniczni zaprzyjaźnieni z parafią: ks. Mariusz Synak z parafii prawosławnej, ks. Jacek Heidenreich i ks. Mieczysław Kotelnicki z Kościoła zielonoświątkowego oraz ks. Grzegorz Buda z Kościoła rzymskokatolickiego. Wielkim zaszczytem dla naszej wspólnoty było przybycie Joachima Bleickera - Konsula Generalnego RFN z Gdańska. Zaproszenie na uroczystość przyjął także Adam Stenka - przewodniczący Rady Miasta Lęborka oraz ks. Matthias Tuve, przedstawiciel Pomorskiego Kościoła Ewangelickiego, z którym to Kościołem nasza diecezja ma podpisane partnerstwo. Podczas nabożeństwa śpiewał, powstały w lutym br., chór parafialny.
 
 
Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do, położonego nieopodal kościoła Świętego Krzyża, gościńca "Młyn Słupski" na poczęstunek, gdzie była też możliwość złożenia życzeń i skierowania słów pozdrowienia.
 

 
Tekst. W.F.
zdjęcia Dagmara Grajczak i Marcin Kamiński