english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pogrzeb śp. prof. dr. hab. Andrzeja Pilcha

W czwartek , 10 listopada 2011 r. po ciężkiej chorobie zmarł w Krakowie śp. prof. dr. hab. Andrzej Pilch, emerytowany profesor zwyczajny w Instytucie Historii UJ, wybitny znawcy historii Polski XVIII-XX stulecia, autor wielu cenionych publikacji.
 

 

Studia historyczne ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim (1954), gdzie doktoryzował się (1962), a stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w zakresie historii najnowszej (1972). Tytuł profesora otrzymał w 1978 roku, a stanowisko profesora zwyczajnego w 1989 roku. Po przejściu na emeryturę (1996) do ostatnich dni uczestniczył w życiu naukowym Krakowa, kraju i zagranicy.
 

 

Profesor Andrzej Pilch pracę zawodową w szkolnictwie wyższym rozpoczął w 1952 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a od października 1956 roku zatrudniony w Uniwersytecie Jagiellońskim na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Polski XVIII-XX wieku, gdzie od 1 lipca 1968 roku został docentem etatowym. Po podziale Katedry (1970) pracował w Zakładzie Historii Najnowszej Polski.
 

 

W latach 1968-1972 był prodziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego, od 1972 do 1978 wicedyrektorem Instytutu Historii. Zorganizował i kierował w latach 1973-1976 Pracownią Historyczną Polonijnego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego UJ.

 

Funkcję prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw dydaktyczno-wychowawczych sprawował w latach 1978-1981. Kierownik Studium Podyplomowego w Instytucie Historii (1981-1984) oraz od 1 października 1995 do 30 września 1996 kierownik Zakładu Historii Najnowszej Polski w Instytucie Historii UJ.
 

 

Aktywny współpracownik licznych Komitetów i Komisji Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności, m.in.: Komisji Struktur i Ruchów Społecznych Komitetu Nauk Historycznych PAN (1970-1984); Komitetu Badań Polonii (1973), w latach 1990-1994 członek jego Prezydium. Od 1992 roku współpracował z Komisją Środkowoeuropejską

Polskiej Akademii Umiejętności. Ponadto (1984-1987) członek Komisji Historii Najnowszej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego.

 

 
Długoletni współpracownik Polskiego Słownika Biograficznego, gdzie w latach 1962-1971 był redaktorem działu społeczno-politycznego XIX i XX wieku oraz członkiem Komitetu Redakcyjnego, a od 1978 jego Rady Naukowej.

 

 
Wieloletni współpracownik Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną, wiceprezes Oddziału Krakowskiego Towarzystwa (1979-1990).

 

 
W latach 1980-1990 radny Rady Narodowej Miasta Krakowa, a od 1988-1990 członek Prezydium Rady oraz Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty.

 

 
Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1972), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1976), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1978).

 

 
W kręgu współpracowników, uczniów i studentów pozostawił ślad swej życzliwości, koleżeńskości i wysokiej kultury osobistej. Jego życie charakteryzowało poczucie odpowiedzialności za podejmowane obowiązki - zawodowe, społeczne, rodzinne.

 
Jego pogrzeb odbył się w czwartek, 17 listopada br.z kościoła ewangelickiego w Ustroniu na tamtejszy cmentarz. Pożegnała go najbliższa rodzina, przyjaciele, z którymi współpracował na różnych płaszczyznach, pośród nich prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski oraz osoby, które go znały. Uroczystości pogrzebowe prowadził ks. radca Piotr Wowry .

 

 
XPW