english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Poświęcenie tablicy pamiątkowej w Płocku

W niedzielę 21 sierpnia 2011 r. w Płocku po niedzielnym nabożeństwie odbyła się uroczystość poświęcenia tablicy pamiątkowej ks. superintendenta Ignacego Karola Wilhelma Boernera (1807-1896). Po liturgii poświęcenia tablicy, potomek ks. Ignacego Boernera, Jan Boerner z Warszawy, przypomniał postać superintendenta i wybitnych postaci z rodu Boernerów.
 
ks. superintendent Ignacy Karol Wilhelm Boerner (1807-1896)
 
Ks. Ignacy Boerner urodził się 17 grudnia 1807 r. w Płocku, w rodzinie ewangelickich właścicieli ziemskich. Ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim oraz teologiczne w Berlinie i Dorpacie (dzisiejsze Tartu w Estonii). W latach 1827-1836 był proboszczem w Wyszogrodzie (pow. płocki), w 1836 r. kolegium wyborcze parafii w Płocku wybrało go na stanowisko proboszcza parafii. Ks. Ignacy Boerner pełnił tę funkcję aż do swojej śmierci w 1896 r. Ks. Ignacy Karol Wilhelm od 1837 do 1896 r. pełnił również funkcję superintendenta (zwierzchnika) diecezji płockiej naszego Kościoła.
 
Oprócz funkcji duszpasterskich i administracyjnych, ks. Ignacy Boerner był współautorem ustawy carskiej z 1849 r, która regulowała stosunki między naszym Kościołem a władzami carskimi (Co ciekawe, była to ustawa ustanawiająca wspólny zarząd Kościołów Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego). Ks. Ignacy Karol Wilhelm Boerner był też przez pewien czas członkiem Konsystorza naszego Kościoła. Dziełem ks. superintendenta była również Kasa dla Wdów i Sierot po Pastorach i plebania w Płocku. Ks. Ignacy Boerner dał się poznać jako gorący patriota polski, był represjonowany przez władze carskie, gdy w czasie wybuchu powstania styczniowego udekorował kościół w Płocku w barwy narodowe polskie.
 

 
W rodzinie Boernerów był jeszcze jeden superintendent - ks. Edward Ignacy (zwierzchnik diecezji kaliskiej), syn ks. Ignacego Karola Wilhelma. Wnukiem wspominanego księdza był Ignacy Boerner, żołnierz legionów, współpracownik marszałka Józefa Piłsudskiego, założyciel warszawskiej dzielnicy Boernerowo (dziś część warszawskiego Bemowa), minister poczty i telegrafów w latach trzydziestych XX w.
 
ks. Artur Woltman