english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rozmowy przedstawicieli Rządu Węgier z władzami Kościoła

„Cieszę się z naszego spotkania, dziękuję za zaproszenie i jestem przekonany, że zaowocuje ono dalszymi relacjami w przyszłości” – powiedział, podsumowując wizytę w warszawskim Centrum Luterańskim, wiceminister ds. Kontaktów Bilateralnych z UE i Dyplomacji Republiki Węgierskiej - Gergely Prõhle.

  
Tematem rozmów było przedstawienie aktualnej sytuacji Kościołów luterańskich Węgier i Polski w kontekście obecnej, węgierskiej prezydentury w UE. Uczestnicy spotkania deklarowali gotowość i otwartość na nawiązanie bardziej aktywnej współpracy w najbliższej przyszłości.
 
 

Spotkanie z przedstawicielami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP odbyło się w środę, 23 lutego br. Wiceminister Prõhle pełni jednocześnie funkcję świeckiego Narodowego Superintendenta Kościoła Luterańskiego Węgier. Wiceministrowi towarzyszyli: dr Ivan Gyürcsik – Dyrektor Departamentu MSZ oraz Róbert Kiss – Ambasador Republiki Węgierskiej w RP. Kościół Ewangelicko-Augsburski reprezentował Biskup Kościoła – ks. Jerzy Samiec, wiceprezes Konsystorza - Adam Pastucha i kierownik Sekretariatu Biskupa Kościoła – Anna Wrzesińska. Inicjatorami spotkania były dyrektor Biura Konsystorza KEA w RP – Ewa Śliwka oraz Anna Wrzesińska.

 
Gergely Prõhle, ur.1965, pracował od 1988 r. jako wydawca i redaktor naczelny w węgierskich mediach drukowanych i elektronicznych, był także wykładowcą w Katedrze Języków Obcych na Uniwersytecie Sztuk Pięknych im. Eötvösa Lóránda w Budapeszcie, pełnił funkcję dyrektora Fundacji im. Friedricha Naumanna. W pierwszym gabinecie premiera Orbana pełnił funkcję Ministra Dziedzictwa Kulturowego. Następnie objął urząd Ambasadora Republiki Węgier w Niemczech, a później w Szwajcarii. W latach 2005-2006 był wiceministrem Spraw Zagranicznych; następnie, do 2010 r. – starszym konsultantem w Roland Berger Strategy Consultants.
Od 2006 r. pełni funkcję Narodowego Superintendenta Kościoła Luterańskiego Węgier .

Jest żonaty, ma czworo dzieci.

ks. Wojciech Pracki, Rzecznik Prasowy Kościoła E-A w RP