english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Spotkania ze słuchaczami

Od początku 2011 roku Marek Cieślar, redaktor naczelny luterańskiego programu „Po prostu”, spotyka się ze słuchaczami w parafiach diecezji cieszyńskiej i katowickiej. Założeniem tych spotkań jest stworzenie „mapy słuchaczy” i zebranie ich opinii oraz zapoznanie ich z „kulisami” powstawania programu.
– Każde spotkanie jest bardzo cenne – mówi Marek Cieślar. – Mam okazję poznać ciekawych ludzi, wiernych słuchaczy, którzy podkreślają, jak ważna jest dla nich obecność naszego programu w eterze, programu, który propaguje treści biblijne i zwraca uwagę na różne formy aktywności naszego Kościoła.

Spotkania odbywają się zwykle po nabożeństwach, w czasie których redaktor naczelny programu „Po prostu”, i jednocześnie ewangelista, głosi kazanie. Swoimi opiniami na temat programu mieli już okazję podzielić się słuchacze z Wisły-Jawornika, Gumien, Ogrodzonej i Goleszowa. Spotkanie w goleszowskiej parafii było także pierwszym z cyklu Odkrywanie Słowa, które Marek Cieślar prowadzi na podstawie Księgi Psalmów. Wzięło w nim udział około 40 osób.
– Radio jest tym, co Kościół mniejszościowy (jakim jest kościół luterański w Polsce – red.) powinien wykorzystywać. Potrzebna jest nasza obecność w mediach – podkreślał podczas spotkania jeden z wiernych słuchaczy programu.

Program radiowy „Po prostu” jest jedynym programem luterańskim emitowanym codziennie przez pełną godzinę. W trakcie codziennego godzinnego bloku programowego nie usłyszymy żadnej reklamy. Koszty wykupienia czasu antenowego w Radiu CCM oraz część kosztów produkcji programu pokrywa Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach. Fundusze jakie CME pozyskuje na realizację programu pochodzą głównie ze sprzedaży płyt CD z muzyką chrześcijańską oraz słuchowisk dla dzieci, realizowania programów dla innych rozgłośni oraz wypożyczania sprzętu nagłaśniającego, a także z ofiar. Niestety rosnące koszty przekraczają możliwości finansowe gliwickiej parafii oraz CME.

Program radiowy „Po prostu” można wspierać finansowo wpłacając ofiary na konto nr 11 1050 1083 1000 0001 0552 7154, Centrum Misji i Ewangelizacji, ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów, z dopiskiem „ofiara na cele kultu religijnego – Po prostu”.

Kolejne spotkanie 20 lutego w Jastrzębiu. Informacje o miejscach i szczegółach spotkań można znaleźć na www.cme.org.pl w zakładce „Najbliższe akcje i imprezy”.

Gabriela Glajcar