english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Święto Diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie

W bieżącym roku Ewangelicki Diakonat Żeński „Eben – Ezer” w Dzięgielowa obchodził swoje 88 urodziny. Tradycyjnie w 3 niedzielę 18 września przypadło Święto Diakonatu.


Uroczyste dziękczynne nabożeństwo odbyło się w kościele „Eben – Ezer” o godz. 10.00. Uroczysty pochód wyruszył z Domu Sióstr do kościoła przy pięknym brzmieniu 5 dzięgielowskich dzwonów. Przybyłych na nabożeństwo przywitał proboszcz parafii i duszpasterz diakonatu ks. Marek Londzin. Wśród witanych był kaznodzieja niedzieli w osobie Ks. bp Tadeusza Szurmana, zwierzchnika diecezji katowickiej oraz Chór Parafialny „Largo Cantabile” z Katowic.


Obecni byli także ks. bp senior Janusz Jagucki oraz długoletni duszpasterz diakonatu ks. Emil Gajdacz, diakon Helena Gajdacz i władze lokalne: starosta cieszyński Czesław Gluza, przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Kubicius, dyrektor PCPR Kazimiera Kawulok, wójt gminy Goleszów Krzysztof Glajcar i przewodniczący Rady Gminy Dariusz Orawiec.


Liturgię wstępną odprawili ks.ks: E. Gajdacz i M. Londzin, teksty biblijne czytały: Halina Fober pracownik Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus” i s. Irena Morawiec. Zaśpiewał chór Largo Cantabile, który już przed jubileuszowym nabożeństwem śpiewał pieśni na porannym nabożeństwie w EDO „Emaus I” oraz na krótkim koncercie w EDO „Emaus II” dla podopiecznych.


Święto Diakonatu połączone jest zawsze z jubileuszami służby diakonackiej sióstr diakonis. W tym roku jubileusz 50-lecia służby przeżywały s. Maria Czyż z Wisły. Wiernie służyła Bogu i bliźnim opiekując się przez długie lata siostrami emerytkami w Domu Sióstr Emerytek „Salem” gdzie pod troskliwą opieką s. Marii spędzały jesień swojego życia. Później pracowała też w kuchni Domu Sióstr, a po przejściu ciężkiej choroby nadal służy swoimi talentami kulinarnymi.


Drugą jubilatką była s. Daniela Ferek, która pochodzi z parafii Skoczów, z powołania i serca pielęgniarka, która w służbie dla Pana Kościoła i chorych ludzi przez kilka lat pracowała w Ewangelickim Domu Opieki „Sarepta” w Węgrowie a następnie jako kierowniczka pielęgniarek i całego zespołu opiekunek w Ewangelickim Domu Opieki „Emaus” w Dzięgielowie. Po przejścia na emeryturę wciąż służyła bliźnim, a teraz mimo operacji kręgosłupa służy radą i wsparciem. Siostra Daniela była też zastępczynią siostry przełożonej diakonatu. Sylwetki jubilatek przedstawiły: s. Lidia Gottschalk i s. Przełożona Ewa Cieślar. Okolicznościowe przemówienie wypowiedział do sióstr Ks. bp senior Janusz Jagucki, który zmówił dziękczynną modlitwę. Błogosławieństwa udzielili biskupi, duszpasterze i s. Przełożona Ewa Cieślar. Swoje życzenia poprzez śpiew chóru siostrzanego wypowiedziały diakonise.


Po śpiewie Chóru z Katowic, w modlitwach dziękczynnych do Boga zwróciły się: s. Wanda Wieczorek, p. Janina Lazar w imieniu pracowników EDO „Emaus” oraz w imieniu jubilatek s. Maria Czyż. Pozdrowienia do jubilatek przekazał starosta Czesław Gluza oraz wójt Krzysztof Glajcar.


Później był już czas na życzenia od najbliższej rodziny, znajomych, gości oraz wspólne zdjęcie i świąteczny obiad w diakonacie. Czas na wspomnienia i pieśni zakończyły ten jubileuszowy czas. Prosimy pamiętajcie o naszym Ewangelickim Diakonacie o jego służbie i diakonisach w waszych przyczynnych modlitwach.