english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Święto Reformacji

Jak co roku ewangelicy 31 października obchodzą Święto Reformacji, przypominające o rozpoczętym i trwającym do dziś dziele odnowy Kościoła Powszechnego.
 
31 października 1517 roku augustiański mnich i profesor teologii Marcin Luter (1483-1546), zgodnie z ówczesnym zwyczajem przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez, które dotyczyły nadużyć w Kościele zachodnim, związanymi ze sprzedażą odpustów.
 

Drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze

 

Ogłoszenie tez nie od razu zmieniło kościelną rzeczywistość – wielu reformatorów przed Lutrem postulowało reformę Kościoła, stąd też wystąpienie wittenberskiego Reformatora wpisywało się w pasmo długich dążeń do odnowy religijnej europejskiego chrześcijaństwa.
31 X 1517 roku jest zatem symboliczną datą, punktem orientacyjnym w dziejach Europy i historii Kościoła, oznaczającą z jednej strony nową epokę w życiu religijnym Starego Kontynentu, na którą składa się renesans teologii i pobożności, ponowne sięgnięcie do źródeł biblijnych i patrystycznych, a z drugiej wyodrębnienie się w Kościele Powszechnym (Katolickim) nurtu reformacyjnego, z którego w kolejnych latach powstawały niezależne od papiestwa Kościoły ewangelickie.
 
Reformacja, wpisana w kontekst dramatycznych wydarzeń polityczno-społecznych XVI-wiecznej Europy, nie była w sferze religijnej radykalną rebelią, a wyrazem wiary i tęsknoty za Ewangelią. W krajach, do których dotarła reformacja i dzięki wynalazkowi druku nastąpiło religijne przebudzenie, a także niespotykany dotąd rozwój kultury: piśmiennictwa w językach ojczystych, muzyki i wielu innych aspektów społecznych.
 
ks. Marcin Luter (1483-1546)
 
W kolejną pamiątkę tego wydarzenia luteranie zapraszają do spotkania ze Słowem Bożym podczas nabożeństw w kościołach i poprzez media. 
 
W samo Święto Reformacji w ogólnopolskich mediach mamy możliwość obejrzenia lub wysłuchania dwóch luterańskich nabożeństw (w niedzielę TV Religia nadała juz transmisję nabożeństwa reformacyjnego z kościoła Św. trójcy w Warszawie).
 
 
O godz. 16:55
transmisja w 2 programie Telewizji Polskiej (TVP 2) nabożeństwa z kościoła Opatrzności Bożej w Wrocławiu. Kazanie wygłosi bp Ryszard Bogusz - czytaj tutaj fragmenty kazania.
 
 
Natmiast o godz. 18:00 będzie mozna wysłuchać transmisji w Programie 2 Polskiego Radia nabożeństwa z kościoła Świętej Trójcy w Lędzinach Hołdunowie na Górnym Śląsku. Nabożeństwo zostało nagrane 23 października br. z okazji 25-lecia tamtejszego kościoła. Kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec.
 
Zapraszamy juz też dziś do wysłuchania w Programie 2 Polskiego Radia kolejnego nabożeństwa z kościoła luterańskiego w Zabrzu. Zostanie ono nadane w niedzielę, 6 listopada br. o godz. 8.00. Kazanie wygłosi ks. Dariusz Dawid, proboszcz zabrzańskiej parafii.  
    
Oprócz spotkania z Ewangelią podczas nabożeństw luterańskie diecezje i parafie z okazji Święta Reformacji zorganizowały szereg imprez kulturalno-naukowych. Poniżej – spis wybranych uroczystości:
 
 
1. Wręczenie „Śląskich Szmaragdów” Kazimierzowi Kutzowi i Janowi Hermie - 31.10. Katowice, kościół ewangelicko-augsburski (ul. Warszawska 18), g. 17.00 (kontakt – katowice@luteranie.pl, 32 253 99 81)
 
 
2. Młodzieżowe świętowanie Pamiątki Reformacji „Noc z Lutrem” (muzyka, śpiew, rozmyślanie) – 31.10. Skoczów, kościół ewangelicko-augsburski, g. 20.00 (kontakt - 693 58 24 24 e-mail: bozena.giemza@cme.org.pl)
 
 
3. Koncert muzyki klasycznej z okazji Pamiątki Reformacji w kościele ewangelicko-augsburskim w Gliwicach, przy ul. Jagiellońskiej 19, 31.10. g. 17.30 (kontakt – awojcik@cme.org.pl, 32 231 36 49; 32 332 45 36)
 
4. „Drogi myśli reformacyjnej na ziemiach Polski”, 31.10, g. 16.30, Zgierz, ul. Spacerowa 2 (kontakt – mundas@luteranie.pl, 42 716 56 83)
 
 
5. Projekcja filmu „Luter”, spotkanie ekumeniczne z alumnami Seminarium Duchownego, Częstochowa ul. Śląska 20, 31.10, g. 17.30 (kontakt – czestochowa@luteranie.pl, 34 365 14 57)
 
Wczesniej odbyła sie już m.in. Konferencja Historyczno-Naukowa „Reformacja na Śląsku” w Wałbrzychu, koncert grupy CITHARA SANCTORUM w Zielonej Górze, koncerty w róznych innych chórów w róznych kościołach czy SŁUPSKIE DNI KULTURY EWANGELICKIEJ.
 

Kościół zamkowy w Wittenberdze

 

Pamiątka Reformacji nie jest świętem ku czci Marcina Lutra i innych Reformatorów. Intencją jej obchodzenia jest przypomnienie jej dziedzictwa, intelektualnego, kulturalnego i muzycznego. Luteranie traktują to święto, jako podkreślenie roli Biblii w życiu chrześcijan.
 
 
W Polsce działa luterański Kościół Ewangelicko-Augsburski, liczący ok. 70.000 wiernych. Połowa z nich zamieszkuje Śląsk Cieszyński i tworzy Diecezję Cieszyńską. Pozostali wierni skupieni są w pięciu diecezjach na terenie całego kraju. Korzenie polskich luteran sięgają lat 20-tych XVI w.