english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synod diecezjalny w Bielsku-Białej

W Bielsku-Białej odbyła się X sesja Synodu Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Obrady rozpoczęły się w sobotę, 19 listopada 2011 r. o godz. 10,00 rozważaniem Słowa Bożego i modlitwą, które poprowadziła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. .
Zgromadzeni usłyszeli również wykład radcy Bożeny Polak na temat:  „Możliwości współpracy Kościoła z samorządem w działalności społeczno-charytatywnej”.
 
 
Synod Diecezjalny jest najwyższą władzą Diecezji. W skład Synodu Diecezji wchodzą wszyscy czynni duchowni Diecezji oraz świecy przedstawiciele każdej Parafii. Zadaniem Synodu Diecezjalnego jest dbanie o współpracę między parafiami, rozstrzyganie w sprawach dotyczących życia religijnego i kościelnego Diecezji.


Do zadań Synodu Diecezjalnego należą także wybory Rady Diecezjalnej, Biskupa Diecezjalnego oraz przedstawicieli do Synodu Kościoła. Ze względu na kończącą się dziesięcioletnią kadencję urzędu biskupa Diecezji Cieszyńskiej odbyły się przewidziane prawem wybory, które prowadził Biskup Kościoła Jerzy Samiec. Synod wybrał na koleją kadencję bp. Pawła Anweilera. Za kandydatem zagłosowało 64 z 88 obecnych synodałów.

Obecna sesja Synodu była ostatnią w jej pięcioletniej kadencji.
 
Foto: Zwiastun Ewangelicki, więcej: >>>