english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synod diecezjalny w Katowicach

W sobotę, 5 marca 2011 r. w Katowicach odbyła się dziewiąta sesja czwartej kadencji Synodu Diecezji Katowickiej. Sesja rozpoczęła się nabożeństwem spowiednio-komunijnym, które w kościele Zmartwychwstania Pańskiego poprowadził zwierzchnik diecezji, bp Tadeusz Szurman. Kazanie wygłosił ks. Marcin Konieczny z parafii w Tychach.
      
Po nabożeństwie wręczono tegoroczne nagrody Diecezji Katowickiej - Róże Lutra. Otrzymali je:
 

 
- Henryk Schiele, długoletni administrator nieruchomości parafii krakowskiej, członek chóru kościelnego
 
- Maria Holecko, opiekunka kościoła Elzbiety i cmentarza w Chorzowie, aktywistka parafialna 
 
- Marianna i Ginter Lauterbachowie, od lat zaangażowani na wielu płaszczyznach w służbie 
w opolskiej parafi
 
- Gerhard Kalok - długoletni członek i kurator Rady Parafialnej w Wołczynie
   
- Edward Bieta - członka Rady Parafialnej w Orzeszu oraz wieloletni kościelny i opiekun cmentarza w Orzeszu  
 
Helmut Neugebauer - członek Synodu Diecezjalnego i Rady Parafialnej oraz wieloletni kurator parafii w Lasowicach Wielkich i kościelny w Lasowicach Małych.
 

   
Nagrody wręczali bp Tadeusz Szurman, ks. radca Marian Niemiec i kurator diecezjalny Wilhelm Lorek.
  
Po nabożeństwie i przerwie obiadowej księża i świeccy człokowie synodu spotkali się w auli na obradach synodalnych. Przyjęto sprawozdanie z działalności diecezji, komisji synodalnych, sprawozdanie finansowe za 2010 r. i preliminarz na rok 2011.
 

 
Dyskutowano o miejscu Kościoła w mediach, kwestiach gospodarczych oraz wybrano kandydatów diecezji do kościelnego Sądu Dyscyplinarnego.