english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synod diecezjalny w Katowicach

W dniu 8 października 2011 r. w Katowicach odbyła się dziesiąta Sesja IV Synodu Diecezjalnego Diecezji Katowickiej. Sesja rozpoczęła się nabożeństwem, na którym kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła, bp Jerzy Samiec. Tematem sesji było hasło roku 2012: "Wyzwania społeczne Kościoła". W dalszej części obrad odbyły się wybory biskupa diecezjalnego, którym został bp Tadeusz Szurman, dotychczasowy zwierzchnik Diecezji Katowickiej.
 

Synod Diecezjalny w Katowicach

  
W czasie nabożeństwa biskupi udzielili błogosławieństwa biskupowi seniorowi Rudolfowi Pastusze z okazji 75-tych urodzin oraz Kuratorowi Diecezji, Wilhelmowi Lorkowi w związku z jubileuszem 70-lecia urodzin.
 

Synod Diecezjalny w Katowicach

   
Synod Diecezjalny jest najwyższą władzą Diecezji. W skład Synodu Diecezji wchodzą wszyscy czynni duchowni Diecezji oraz świecy przedstawiciele każdej Parafii. Zadaniem Synodu Diecezjalnego jest dbanie o współpracę między parafiami, rozstrzyganie w sprawach dotyczących życia religijnego i kościelnego Diecezji. Obecna sesja Synodu była ostatnią w jej pięcioletniej kadencji.
 

Synod Diecezjalny w Katowicach

 
Do zadań Synodu Diecezjalnego należą także wybory Rady Diecezjalnej, Biskupa Diecezjalnego oraz przedstawicieli do Synodu Kościoła. Ze względu na kończącą się dziesięcioletnią kadencję urzędu biskupa Diecezji Katowickej odbyły się przewidziane prawem wybory, które prowadził Biskup Kościoła Jerzy Samiec. Synod wybrał na koleją kadencję bp. Tadeusza Szurmana. Za kandydatem zagłosowało 65 z 72 obecnych synodałów.
 
Oprócz nabożeństwa i wyborów biskupa diecezjalnego, synodałowie wysłuchali również wykładów na temat możliwości współpracy Kościoła z samorządem w działalności społeczno-charytatywnej (radca Bożena Polak) i roli oświaty w kształtowaniu tożsamości chrześcijańskiej (radca Maria Czudek).