english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synod Diecezji Wrocławskiej

Dnia 19 marca 2011 roku we Wrocławiu obradował na swojej IX sesji IV Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Obrady rozpoczęło nabożeństwo w kościele Opatrzności Bożej, w czasie którego kazanie wygłosił ks. Andrzej Dębski z Żar.
 
   
Synod wiosenny był synodem sprawozdawczym. Sesja Synodu odbyła się w sali parafialnej wrocławskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Na wstępie prezes Synodu Kościoła ks. Waldemar Pytel złożył w imieniu wszystkich członków Synodu Diecezji Wrocławskiej życzenia Biskupowi Ryszardowi Boguszowi z okazji dwóch jubileuszy: 60-tych urodzin oraz 35-lecia służby duszpasterskiej. W czasie obrad przedstawione zostały sprawozdania: Biskupa o stanie Diecezji Wrocławskiej, Komisji Ewangelizacyjno-Misyjnej, Komisji Diakonijnej, Duszpasterza Młodzieżowego, Dziekana Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz Duszpasterza Więziennego. Niektóre sprawozdania były urozmaicone prezentacjami multimedialnymi. Synod zatwierdził także sprawozdanie finansowe za miniony rok oraz uchwalił preliminarz budżetowy na rok bieżący.
 
 
W dyskusji nad sprawozdaniami poruszono m.in. sprawę procesu rewindykacji mienia kościelnego. Synod wsparł wniosek Diecezji Mazurskiej dotyczący zabezpieczenia reprezentacji duchownych w Synodzie Kościoła z każdej diecezji. Na zakończenie synodałom przekazany został nowy, bogato ilustrowany Rocznik Diecezjalny.