english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Szkolenie z pisania wniosków unijnych

W sobotę, 7 maja 2011 roku, w parafii ewangelickiej w Katowicach odbyło się szkolenie z zakresu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie prowadzili specjaliści z Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii MOPS Katowice - Beata Flak i Andrzej Górak.
 
 
Po prezentacji i omówieniu formularza wniosku oraz generatora wniosku uczestnicy szkolenia na swoich komputerach pisali wniosek o dofinansowanie z, wkrótce ogłaszanego konkursu przez Śląski Urząd Marszałkowski, poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Po „burzy mózgów” i wprowadzeniu przez trenerów, powstał projekt na dofinansowanie Klubu Integracji Społecznej. Uczestnicy szkolenia mogą w swoich parafiach, po odpowiednim zmodyfikowaniu wniosku, wykorzystać dla swoich celów opracowany wniosek wraz z harmonogramem i budżetem projektu.
 

 
Szkolenie dofinansowane było ze środków Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.