english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Uroczystości w Aleksandrowie Łódzkim

Przez rok parafia w Aleksandrowie Łódzkim we własnym zakresie dokonała kapitalnego remontu kaplicy, jak i pomieszczeń parafialnych. Doprowadzona została woda i kanalizacja do budynku, doprowadzono też gaz, dzięki czemu budynek jest ogrzewany, wymieniono instalację elektryczną, przebudowano część pomieszczeń, wybrukowano ścieżkę dojazdową, która została również oświetlona.
 
 
Wykonano nowy ołtarz oraz mównicę. Dzięki wsparciu Bratniej Pomocy Gustawa Adolfa zostały wymienione okna w kaplicy.
 

 
Parafia aleksandrowska jest jedną z najmniejszych w diecezji warszawskiej. Dlatego też z wielkim wysiłkiem, ale i radością w dniu 31 lipca 2011 r. została zorganizowana uroczystość oddania kaplicy do użytku. Na popołudniowe nabożeństwo przybyło ponad 70 osób, również z okolicznych parafii. W tym dniu Słowem Bożym służył ks. prob. Marcin Undas ze Zgierza, który również poświęcił nowy ołtarz i ambonę. Po kazaniu odczytał okolicznościowe pozdrowienia w imieniu ks. bpa Jana Cieślara. Pierwszy raz w historii parafii miała miejsce konwersja, co jak zostało podkreślone jest wyrazem nadziei na przyszłość dla tej parafii.
 
 

Po nabożeństwie w ogrodzie parafialnym wszyscy zebrani długu jeszcze pozostali na wspólnych rozmowach i posiłku.

 
ks. Michał Makula