english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wybrano nowy Konsystorz

Ważnym punktem obrad wiosennej sesji Synodu Kościoła były wybory wiceprezesa i radców Konsystorza.
 
Do wyborów duchownych i świeckich radców Konsystorza zgłoszono w sumie 11 osób. Każdy z nich miał możliwość trzyminutowej prezentacji. W głosowaniu uczestniczyło 59 synodałów.
    
W wyniku wyborów radcami duchownymi zostali
ks. Piotr Gaś z parafii Św. Trójcy w Warszawie - uzyskał 34 głosy  
ks. dr Marian Niemiec z parafii w Opolu - uzyskał 33 głosy
ks. Robert Sitarek z parafii w Kłodzku - uzyskał 32 głosy
 
Zastępcą duchownym został ks. Edwin Pech z parafii w Karpaczu.
 
Radcami świeckimi Konsystorza zostali:
Korneliusz Glajcar z parafii w Dzięgielowie - uzyskał 36 głosów
Bożena Polak z parafii w Katowicach - uzyskała 27 głosów
Jan Machalica z parafii w Bielsku - uzyskał 43 głosy
 
Zastępcą świeckim został Maciej Oczkowski z parafii w Wiśle.
 
W niedzielę, 10 kwietnia br. we wrocławskim kościele Opatrzności Bożej, w czasie nabożeństwa o godzinie 10.00, odbędzie się ślubowanie nowych członków Konsystorza Kościoła.