english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Za 9,9

„Oto twój Król przychodzi do ciebie,

sprawiedliwy on i zwycięski.”

Za 9,9
 

Jezus Chrystus niech Królem nam będzie,

Który przychodzi do serca każdego;

On zwycięża swym Duchem przez Słowo

I ratuje mnie strapionego!

W swojej bowiem sprawiedliwości

Leczy rany i grzechy zdejmuje,

Jego adwent oczekiwaniem jest na mnie –

Czy serce moje co dzień to czuje

I spieszy do Niego?!

 
P. A.

1. niedziela w Adwencie,

Bielsko, 2 grudnia 2007 r.