english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Złoty krzyż zasługi dla ks. F. Czudka

We wtorek, 1 lutego 2011 roku w Ewangelickim Domu Opieki Arka w Mikołajkach odbyła się podniosła uroczystość udekorowania emerytowanego proboszcza parafii ewangelickiej, a obecnie Kapelana Domu Opieki Arka, ks. Franciszka Czudka, Złotym Krzyżem Zasługi, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego za działalność ekumeniczną oraz za zaangażowanie i zasługi w dziedzinie organizacji pomocy społecznej na terenie Powiatu Mrągowskiego i Piskiego. Aktu dekoracji dokonał Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marian Podziewski w asyście Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Edyty Jędrzejewskiej i Dyrektora Wydziału Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego Marka Zaczka.
 
 
 
 
W uroczystości, którą rozpoczął hasłem biblijnym dnia i powitaniem gości proboszcz parafii ks. Bogusław Juroszek, uczestniczyli: zwierzchnik Diecezji Mazurskiej bp Rudolf Bażanowski, ks. radca Krzysztof Mutschmann, kurator Diecezji Mazurskiej prof. Jan Kisza z Olsztyna, Starosta Powiatu Mrągowskiego Bogdan Kurta, Wacław Strażewicz - Starosta Powiatu Giżyckiego, Starosta Powiatu Piskiego - Andrzej Nowicki, Burmistrz Miasta Mikołajki Piotr Jakubowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Gawliński oraz kuratorowie i przedstawiciele rady parafialnej wszystkich minionych kadencji oraz członkowie parafii i przedstawiciele mieszkańców Mikołajek.
 

Goście złożyli gratulacje odznaczonemu,a wzruszające życzenia wraz podziękowaniem za całą dotychczasową działalność dobroczynną ks. F. Czudkowi i jego małżonce przekazali pracownicy oraz mieszkańcy Domu Opieki ARKA i uczestnicy zajęć wraz z terapeutami, którzy występem słowno-muzycznym zakończyli oficjalną część uroczystości.

 
Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na posiłek, podczas którego goście uroczystości dzielili się swoimi przemyśleniami, między innym na tema służby Kościoła i jego roli w miejscowym społeczeństwie.
 
  

Ks. Franciszek Czudek – pełniąc od 15 lipca 1990 roku do 31 grudnia 2007 roku służbę duszpasterską jako proboszcz parafii ewangelickiej w Mikołajkach dał się poznać jako energiczny i skuteczny budowniczy. Już dnia 4 listopada 1990 r. - z udziałem Biskupa Kościoła Janusza Narzyńskiego - odbyła się w Mikołajkach uroczystość położenia kamienia węgielnego pod Parafialny Dom Gościnny, a w czerwcu 1991 roku oddano go do użytku. Dom Gościnny do końca jego służby był bardzo ważnym ośrodkiem spotkań ekumenicznych.

W roku 1992 przeprowadzony został generalny remont zabytkowego kościoła ewangelickiego Świętej Trójcy w Mikołajkach, zarówno wnętrza, zabytkowych organów oraz elewacji zewnętrznej i dachu. Rozpoczęto też przygotowania do budowy Domu Opieki.

 
Budowa tego domu, przeznaczonego dla 100 podopiecznychm, trwała 18 miesięcy. W dniu 19 listopada 1994 roku dom został poświęcony przez Biskupa Kościoła bp. Jana Szarka w asyście biskupów diecezjalnych oraz licznego duchowieństwa i miejscowej społeczności. Ewangelicki Dom Opieki "Arka" w Mikołajkach zapewnia osobom w podeszłym wieku spędzenie godnej jesieni życia, w otoczeniu przyjaznych ludzi. Tu mogą liczyć na dobrą opiekę pielęgniarek i lekarzy, zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia kulturalne i terapię zajęciową.
 
 
Dyrektorem "Arki" jest małżonka ks. F. Czudka - Janina, która 22 lutego 2007 roku także została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie zostało jej przyznane na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Anny Szyszka przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego - podobnie jak obecnie ks. Czudkowi - za wybitne zasługi w działalności charytatywnej i społecznej na rzecz społeczności lokalnej powiatów mrągowskiego i piskiego.
 
Dzięki inicjatywie obojgu małżonków w 2003 roku zaczął działać także Dom Opieki "BETEZDA" w Ukcie, początkowo dla osób z uzależnieniem alkoholowym, aktualnie zapewnia opiekę i wsparcie 40 osobom uzależnionym od alkoholu i chorym psychicznie. Z inicjatywy duchownego szybko wybudowano też nowe pomieszczenia dla Muzeum Reformacji w Mikołajkach.
 
Ks. Franciszek Czudek, wieloletni proboszcz w Mikołajkach, jako społecznik cieszy się w województwie warmińsko-mazurskiego wielkim szacunkiem i zaufaniem. 19 grudnia 1995 r. ks. F. Czudek został uhonorowany przez Katolicką Fundacje im. Brata Alberta Nagrodą im. Św. Brata Alberta za działalność charytatywną i ekumeniczną.
 

W grudnia 1999 r. ks. Czudek otrzymał Medal „Przyjaciel Integracji” przyznany przez Wielką Kapitułę Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Fundacji Polska bez barier za działalność na rzecz ludzi niepełnosprawnych. W roku 2005 Rada Miasta Mikołajki przyznała księdzu tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Mikołajki" za jego działalność charytatywną i ekumeniczną. W 2006 r. został wraz z małżonką uhonorowany nagrodą roku 2006 "Optimus Hominum" - za działalność humanitarną. W 2007 r. został laureatem nagrody ministra pracy i polityki społecznej "za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej". Otrzymał również wiele listów gratulacyjnych, podziękowań oraz dyplomów od kolejnych wojewodów, marszałka województwa, starostów powiatowych i burmistrzów gmin.

 
Od stycznia 2008 r. ks. Franciszek Czudek przeszedł jako proboszcz parafii w stan spoczynku, jednak nadal służy w Ewangelickim Domu Opieki ARKA i Środowiskowym Domu Samopomocy jako kapelan. Już po przejściu na emeryturę, w dniu 21 listopada 2008 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski uhonorował księdza F. Czudka nagrodą AMINO HOMINI za służbę społeczeństwu Warmii i Mazur.
  
Zdjęcia: Janusz Prorok
Tekst: Uczestnicy uroczystości E,P.Cz.