english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Życiorys śp. ks. Tomasza Bruella

Ks. Tomasz Bruell urodził się 5 VII 1933 r., w Bielsku-Białej. Tam też został ochrzczony 14 stycznia 1934 r. Ojcem chrzestnym ks. Bruella był znany pisarz Tomasz Mann – przyjaciel ojca – Oswalda Brülla (autora biografii pisarza).
   
Ks. Tomasz Bruell tak opisywał swoje powołanie do słuzby w Kościele: „Z powodu żydowskiego pochodzenia rodzina nasza znosiła w okresie okupacji najgorsze prześladowania ze strony hitlerowców. Babcia i ciocia zostały w Oświęcimiu zamordowane, a stryjek wraz z synami przebywał w różnych obozach koncentracyjnych. W szkole byłem na każdym kroku prześladowany. Będąc tak poniewierany zacząłem w 11. roku życia czytać Biblię. Poznałem wtedy Boga będącego miłościwym Ojcem dla wszystkich ludzi. Serce moje rozgorzało taką miłością do Niego, że postanowiłem całe swe życie w służbie w Winnicy Pańskiej poświęcić. Temu zamiarowi pozostałem z łaską Bożą wierny”.
 
Po ukończeniu studiów teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Chylicach pod Warszawą (wcześniej wydział Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego), został ordynowany przez biskupa Karola Kotulę w Bielsku-Białej 24 VI 1956 r. Zaraz po ordynacji został wikariuszem w bielskiej parafii, opiekował się filiałem w Czechowicach-Dziedzicach. Następnie pracował jako wikariusz w parafiach w Szczecinie, ponownie w Bielsku, Skoczowie oraz w parafiach mazurskich: Rańsku, Torgowym, Olecku, Biskupcu, Dźwierzutach, Jezioranach, Bisztynku, Reszlu i Nawiadach. W 1960 r. został Duszpasterzem Ewangelizacyjno-Misyjnym na terenie Diecezji Cieszyńskiej i Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w PRL. Na tym rozległym terenie ks. Bruell prowadził liczne spotkania ewangelizacyjne, godziny biblijne czy spotkania dla konwertytów. Wraz z grupą pracowników Błękitnego Krzyża działał też wśród osób uzależnionych od alkoholu, organizując i prowadząc dla nich Dni Upamiętania oraz reprezentując nasz Kościół na konferencjach w Niemczech i Szwajcarii.
 
W 1986 roku przeszedł na rentę chorobową, choć nadal czynnie udzielał się służąc na terenie parafii cieszyńskiej. Ostatnie lata życia naznaczone były postępującą chorobą, niemożnością samodzielnego poruszania się i licznymi pobytami w szpitalu. Ks. Tomasz Bruell spędził je początkowo w Ewangelickim Domu Opieki w Dzięgielowie. Jednak ze względu na stale pogarszający się stan zdrowia, ks. Tomasz Bruell przez ostatnie 3 lata przebywał w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MEDICA w Cieszynie, gdzie też umarł dnia 1 marca 2011 r. o godzinie 18.55.
 
Ks. Tomasz Bruell pozostawił żonę Janinę Kiszę-Bruell oraz dwóch synów: Andrzeja i Daniela z rodziną. Daniel Bruell jest także ewangelickim księdzem w parafii w Hille nieopodal Bielefeld.