english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

20 lat Augustany

W piątek, 20 kwietnia 2012 roku w Bielsku-Białej odbyła się uroczystość jubileuszu 20-lecia  "Augustany". Jubileusz połączony był z wręczeniem tegorocznych nagród im. ks. Leopolda Otto.
 

 

„Dziękujemy Ci, Boże, za wszystko, co było treścią tych 20 lat. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na każdym z nas i na tym dziele” – modlił się bp Paweł Anweiler rozpoczynając obchody jubileuszu Augustany – Wydawnictwa Augustana, drukarni – Ośrodka Wydawniczego „Augustana” oraz budynku o tej nazwie, miejsca spotkań chrześcijan różnych wyznań, religii oraz niewierzących.

 
Uczestników, w tym parlamentarzystów – Czesława Gluzę i Aleksandrę Trybuś, starostów – bielskiego wicestarostę Grzegorza Szetyńskiego i starostę cieszyńskiego Jerzego Nogowczyka oraz prezydenta Bielska-Białej Jacka Krywulta, powitał dyrektor wydawnictwa ks. Jerzy Below.
 
 
Do zebranych przemówił biskup Kościoła Jerzy Samiec, gratulując dorobku i dziękując osobom, które przyczyniły się do powstania i dzisiejszego stanu oraz osiągnięć tej potrójnej instytucji: bp. Janowi Szarkowi, dyrektor Ewie Sum, ks. Manfredowi Uglorzowi i ks. Jerzemu Below. Gratulacje i życzenia złożyli także prezes Synodu Kościoła ks. Grzegorz Giemza oraz przedstawiciele władz samorządowych i parlamentarzyści.
 
Trzy podmioty rozpoczęły pracę na historycznym Bielskim Syjonie, po kilku latach przygotowań, 15 kwietnia 1992 roku. Kolejno dwudziestolecie podsumowali ze swojej perspektywy ich przedstawiciele, mówiąc m.in. o takich zrealizowanych projektach wydawnictwa, jak „Śpiewnik ewangelicki”, podręczniki do nauki religii dla szkoły podstawowej i gimnazjum, konkursie „Sola Scriptura”, a także o wypracowanych przez drukarnię środkach, które pomogły Kościołowi m.in. powołać do życia Centrum Misji i Ewangelizacji.
 
W trakcie pokazano film dokumentujący początki Augustany do momentu druku pierwszej książki – „Konfesji augsburskiej”. Interesujące wspomnienia z tego okresu w rozmowie z Moniką Matl snuł pomysłodawca powstania ośrodka bp Jan Szarek.
 
Ważnym punktem jubileuszu było wręczenie Nagród im. ks. Leopolda Otto przyznawanych od 10 lat przez ogólnopolski dwutygodnik „Zwiastun Ewangelicki”. Tegoroczne nagrody kapituła przyznała za odtworzenie po 1989 roku i rozwój szkolnictwa ewangelickiego: Towarzystwu Szkolnemu im. Mikołaja Reja z Bielska-Białej, Towarzystwu Ewangelickiemu im. ks. Franciszka Michejdy z Cieszyna, Ewangelickiemu Towarzystwu Edukacyjnemu z Gliwic, Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego S. Bandtkiego z Krakowa, Ewangelickiemu Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra z Wrocławia.
 

  
Kulminacyjnym punktem programu był jubileuszowy tort, który wspólnie pokroili: bp Paweł Anwelier, bp Jan Szarek, ks. Jerzy Below, Ewa Sum i Korneliusz Glajcar, który od marca br. jest dyrektorem i prezesem drukarni.
 
Więcej: Zwiastun Ewangelicki
zdjęcia: Izabela Barabosz