english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Bp prof. Marcin Hintz w prezydium KNT PAN

W dniu 31 stycznia 2012 w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Polskie środowisko teologiczne, zgodnie z Regulaminem PAN, wyłoniło w tajnym głosowaniu swoich 30 przedstawicieli do PAN spośród grona samodzielnych pracowników naukowych w dziedzinie nauk teologicznych. Do Komitetu wybrano dwoje luteran: biblistkę prof. Kalinę Wojciechowską oraz systematyka bp. prof. Marcina Hintza.
 

Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komitetu wyłonili prezydium. Przewodniczącym został wybrany na czteroletnią kadencję ks. prof. Tadeusza Dola z wydziału teologii katolickiej Uniwersytetu Opolskiego, jego zastępcami zostali: ks. prof. Stanisław Dziekoński z UKSW oraz ks. prof. Krzysztof Góźdź z KUL. W skład Prezydium został wybrany również bp prof. Marcin Hintz. Komitet Nauk Teologicznych PAN koordynuje działania z zakresu rozwoju nauk teologicznych, współpracuje z resortem nauki i szkolnictwa wyższego, prowadzi współpracę międzynarodową, organizuje konferencję i wydaje własny periodyk.