english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Duńczycy modlili się z Polakami

Dania przejęła prezydencję w czasie bardzo trudnym dla Europy i całego świata. Wrzenie w krajach arabskich, światowy kryzys finansowy (…) to tylko kilka czynników, które czynią sytuację w świecie bardzo niestabilną. (…) Co my, chrześcijanie możemy uczynić w takiej sytuacji? Co Kościół może przekazać ludziom? Nie jesteśmy w stanie zapewnić światu stabilności, ale możemy się o nią modlić- powiedział biskup Jerzy Samiec, zwierzchnik polskich luteran, podczas uroczystego nabożeństwa, które obyło się wczoraj (8 stycznia 2012 r.) w luterańskiej katedrze w Kopenhadze. Nabożeństwo to odbyło się w intencji prezydencji Danii w Unii Europejskiej. W jego trakcie doszło do symbolicznego przekazania Duńczykom prezydencji przez zapalenie świecy wykonanej specjalnie na tę okoliczność oraz wręczenie soli w myśl biblijnego motta – Wy jesteście solą ziemi, Wy jesteście światłością świata. Aktu wręczenia świecy i soli dokonał luteranin, ks. Ireneusz Lukas – dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej.
 

  
W XX wieku doświadczyliśmy jak trudną może stać się codzienność europejskich obywateli przez polityczne zdziczenie i barbarzyństwo. Widzieliśmy, w jaki sposób polityczne idee kreują totalitarne systemy oraz w jaki sposób społeczeństwa były paraliżowane przez działania tajnej policji. Doświadczyliśmy siły, ale także bezsilności (…) poszukiwaliśmy takiego społeczeństwa, w którym idea społeczności i wspólnego dobra byłaby punktem centralnym. Niestety wielokrotnie nasza Religia – chrześcijaństwo stanęło w opozycji wobec rozwoju – demokracji, nauki, społecznej równości (...) Mimo to w ostatnich latach wiara uzyskała nowe znaczenie dla wielu ludzi w Europie. Moją nadzieją jest, aby wiara stała się fundamentalną bazą, na której będziemy mogli budować nasze oczekiwania. Wierzymy bardzo w nowoczesną Europę. W przypadku Chrześcijaństwa wychodzę z założenia, że to właśnie wiara jest najważniejszym rdzeniem – powiedział w kazaniu zwierzchnik Diecezji Kopenhaskiej Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Danii Peter Skov-Jacobsen.
 

 
Stronę rzymskokatolicką reprezentował pochodzący z Polski biskup kopenhaski - Czesław Kozoń. Nabożeństwo zgromadziło licznych gości, w tym duńskiego ministra do spraw Europejskich oraz ambasadorów Polski i Cypru (Cypr przejmie od Danii prezydencję w UE w drugiej połowie 2012r.). Ponadto uczestniczyli w nim przedstawiciele pozostałych duńskich Kościołów mniejszościowych.
 
 
Kościół w Danii należy do rodziny kościołów luterańskich i obejmuje około 75 procent społeczeństwa spośród ponad 5 mln mieszkańców Danii. Jego głową jest królowa Małgorzata II, a sam kościół ma charakter państwowy. Członków Kościoła rzymskokatolickiego w Danii jest około 45 tys.