english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ekumenizm w Szczecinie zimą

W Szczecinie w ramach styczniowego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan nabożeństwa organizowane były codziennie w różnych kościołach. Na rozpoczęcie gospodarzami nabożeństwa była Parafia Polskokatolicka św. Piotra i Pawła. Kazanie wygłosił wybrany w grudniu przewodniczący Oddziału Szczecińskiego Polskiej Rady Ekumenicznej – ks. Sławomir Janusz Sikora (proboszcz Parafii Ewangelickiej Świętej Trójcy). Kolejne nabożeństwa odbyły się w cerkwi prawosławnej, w zborze zielonoświątkowym oraz w kilku kościołach katolickich.W przedostatnim dniu gospodarzem była parafia ewangelicka. Kazanie wygłosił ks. Ryszard Krauze, który jest proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Rosinach koło Kłodzina, gdzie dwa razy w miesiącu organizowane są nabożeństwa ewangelickie. Słowa pozdrowienia wygłosił ks. infułat Stanisław Bosy, któremu podziękowano za dotychczasowe przewodnictwo Oddziału Szczecińskiego PRE. Zgromadzonych pozdrowił również ks. bp Błażej Kruszyłowicz – biskup pomocniczy przy Kurii Szczecińsko–Kamieńskiej. Na zakończenie Tygodnia modlono się w Katedrze św. Jakuba, gdzie kazanie wygłosił abp Andrzej Dzięga. W modlitwie wzięło udział kilkunastu duchownych różnych Kościołów.


W niedzielę, 5 lutego 2012 r., po raz pierwszy zorganizowano nabożeństwo ekumeniczne w Kłodzinie, gdzie w kościele rzymskokatolickim kazanie wygłosił ks. Sławomir J. Sikora.Warto również zaznaczyć, że w przededniu Tygodnia kolejny raz odbyło się Ekumeniczne Spotkanie Czterech Świec w Trzebiatowie. Parafię ewangelicką reprezentowały dzieci, które pokazały przedstawienie „Błękitny prezent”. Młodsza grupa dzieci odwiedziła ośrodek szkolno – wychowawczy w Tanowie, gdzie zaprezentowała sztukę „Nie było dla nich miejsca”.


Tekst: xsjs