english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

IX Zjazd Gnieźnieński

W dniach 16-18 marca 2012 roku w Gnieźnie, z udziałem wybitnych osobistości Kościołów chrześcijańskich, nauki i przedstawicieli państwa, odbył się IX Zjazd Gnieźnieński pod hasłem: „Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan”.
 

 
Zjazdy Gnieźnieńskie to miejsce spotkań chrześcijan z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy poprzez wykłady, dyskusje, warsztaty i modlitwę wyrażają swoją odpowiedzialność za przyszłość kontynentu. Tegoroczne spotkanie odbywało się w 1012. rocznicę I Zjazdu Gnieźnieńskiego.

Z tegorocznym spotkaniu brali czynny udział w modlitwach, debatach, panelach dyskusyjnych czy prelekcjach m.in. bp Tadeusz Szurman, zwierzchnik Diecezji Katowickiej, ks. prof. Bogusław Milerski - prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Wanda Falk - dyrektor Diakonii Polska, ks. Ireneusz Lukas - dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej oraz ks. Robert Sitarek - dyrektor Centrum Diakonii we Wrocławiu.
 
Uczestnicy przekazali przesłanie końcowe IX Zjazdu Gnieźnieńskiego w którym czytamy m.in.
 
"Społeczeństwo obywatelskie potrzebuje chrześcijan, a chrześcijanie powinni się angażować w jego budowanie. Odkrywaliśmy to na nowo podczas IX Zjazdu Gnieźnieńskiego. Chrześcijanie i wyznawcy innych religii mają do odegrania niebagatelną rolę w wypełnianiu europejskiej idei obywatelską treścią.
 
Wiara nie jest dla nas ucieczką od świata, lecz motywacją do służby i zaangażowania. Czyniąc nasz świat bardziej ludzkim, chcemy, aby bardziej odpowiadał on godności człowieka, godności dzieci Bożych, którymi jesteśmy.

Wbrew pojawiającym się dziś tendencjom, nie możemy ograniczać naszej wiary do prywatności. Dla nas bowiem jest ona sprawą głęboko osobistą, ale nie prywatną. Pragniemy dzielić się nią, chcemy ją publicznie wyrażać i przeżywać. Współczesne społeczeństwa potrzebują ludzi o wrażliwym sumieniu, potrafiących wybierać dobro i odróżniać je od zła. Jesteśmy głęboko przekonani, że człowiek wierzący – święty obywatel – to dobry obywatel."


Zjazdy gnieźnieńskie będące forum dialogu również między różnymi kręgami kulturowymi, wyznaniami i religiami stanowią także okazję do przedstawienia dziedzictwa Gniezna i Polski na Starym Kontynencie. Nawiązują do tradycji Zjazdu gnieźnieńskiego z roku 1000.