english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Józef Kiedroń uhonorowany

W poniedziałek, 13 lutego 2012 r. Sejmik Województwa Śląskiego oddał hołd i wyraził wdzięczność Józefowi Kiedroniowi, synowi Ziemi Cieszyńskiej, wybitnemu Polakowi i Ślązakowi.
 

 
Przyjęciem oświadczenia w sprawie uczczenia Józefa Kiedronia, wybitnego i zasłużonego działacza ruchu narodowego i oświatowego na Śląsku Cieszyńskim, ministra przemysłu i handlu w rządzie Władysława Grabskiego w 80. rocznicę jego śmierci rozpoczęły się lutowe obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. „Społeczność Śląska Cieszyńskiego jest bardzo dumna ze swoich tradycji i stara się je pielęgnować. To bardzo ważne, by przypominać o takich postaciach jak Józef Kiedroń, kultywować ich pamięć i przypominać o ich dokonaniach. Kongres Polaków w Republice Czeskiej ustanowił rok 2012 właśnie rokiem Józefa Kiedronia i w związku z tym na terenie Śląska Cieszyńskiego, Zaolzia będą organizowane konferencje, spotkania i obchody związane z tą wybitną osobą" - tłumaczył radny sejmiku Janusz Buzek, pomysłodawca oświadczenia. Sejmik oddał w ten sposób hołd wybitnemu człowiekowi, współtwórcy sukcesu gospodarczego II Rzeczypospolitej.
 

 
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele polskiej społeczności z Śląska Cieszyńskiego (także z Zaolzia), władze lokalne, środowisko naukowe i duchowni ewangeliccy - wśród nich bp Jan Wacławek, bp Paweł Anweiler i bp Tadeusz Szurman.
 
 
Józef Kiedroń (1879 – 1932) jako patriota należał do awangardy polskiego ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim. Był uczestnikiem delegacji na konferencję do Spa i Paryża. Brał udział w bitwie warszawskiej. Kierował budową fortyfikacji na przedpolach Pragi w 1920 roku. Walczył o polski Śląsk, został naczelnikiem Wydziałów Górniczego i Przemysłowego – Handlowego przy Polskim Komisariacie Plebiscytowym. Należał do głównego sztabu armii pracowników plebiscytowych, blisko współpracował z Wojciechem Korfantym. Napisał wiele artykułów dla władz alianckich, uzasadniających polskie prawa do Śląska. W latach 1923-1925 służył Krajowi jako minister przemysłu i handlu. Należy do współautorów i realizatorów koncepcji budowy portu w Gdyni i magistrali węglowej. Do swoich zadań podchodził rzetelnie i sumiennie. Był uczciwym oraz życzliwym człowiekiem. Hojnie wspomagał potrzebujących.
 

 
Józef Kiedroń zmarł 25 stycznia 1932 r. w Berlinie i został pochowany na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie.