english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Koncert pieśni pasyjnej w Orzeszu

W Niedzielę Palmową, 1 kwietnia 2012 r. w kościele ewangelicko-augsburskim w Orzeszu odbył się koncert pieśni pasyjnej w wykonaniu trzech grup śpiewaczych: chóru Towarzystwa Śpiewaczego DZWON w Orzeszu pod dyrekcją Martyny Rim, chóru parafii ewangelickiej pod dyr. Anny Pojda oraz ewangelickiego zespołu Boże Dzieci pod dyr. Joanny Zając.
 
Wspólne zdjęcie
 
Wszystkie grupy zaprezentowały swój własny repertuar, a także utwory, które zostały wykonane wspólnie pod dyrekcją Martyny Rim.
 
  Chór Towarzystwa Śpiewaczego DZWON
 
Wszystkich chórzystów oraz słuchaczy przywitał proboszcz parafii ks. Henryk Reske, nawiązując do tematyki Niedzieli Palmowej. Zaznaczył, że wydarzenia Wielkiego Tygodnia są dla wszystkich chrześcijan istotą wiary, która przez krzyż Chrystusa prowadzi do zbawienia, a pieśni pasyjne bardzo wymownie tę prawdę podkreślają.
 
Zespół Boże Dzieci
  
Koncert prowadził prezes chóru DZWON Witold Żurek, który podkreślił głębię i religijny charakter spotkania. W swoich słowach wyraził sens wspólnego śpiewania w okresie pasyjnym, które jest uwielbieniem ukrzyżowanego Chrystusa.
 
Chór parafii ewangelickiej
  
Pierwsze tego typu spotkanie muzyczne odbyło się w tutejszym kościele przed kilkoma laty. Na zakończenie koncertu chórzyści wraz ze słuchaczami wspólnie zaśpiewali pieśń: „Przy Twym krzyżu”. Tegoroczny koncert odbył się z inicjatywy chóru Dzwon.