english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Koncert Wielkanocny w Wiśle

Niedawno przeżywaliśmy radość Wielkanocnego poranka, kiedy po pasyjnej ciszy i zadumie rozbrzmiały radosne pieśni na Bożą cześć. Radość ze zmartwychwstania towarzyszyła również wszystkim, którzy w niedzielę 15.04.2012 r. zebrali się w wiślańskim kościele ap. Piotra i Pawła w Wiśle na Koncercie Wielkanocnym.

 
Koncert prowadził gospodarz wiślańskiego kościoła ksiądz proboszcz Waldemar Szajthauer, który rozpoczął koncert powitaniem chórów wiślańskich parafii ewangelickich, orkiestry misyjnej oraz zgromadzonych miłośników muzyki.
 

 

Po krótkiej modlitwie i krótkim przedstawieniu pierwszego z wykonawców - Chóru Parafialnego z Wisły pod dyrekcją Elżbiety Szajtauer, zebrani w kościele miłośnicy muzyki usłyszeli "Młodzieńczy sad mam” (muz. Piotr Czajkowski, sł. Adam Hławiczka) oraz pasyjną pieśń Jana Gawlasa „A gdy było około szóstej godziny”.

 
Drugim chórem, którego głosy wypełniły wiślański kościół był Chór Kościelny Parafii w Wiśle Głębce. Ten liczący 28 osób chór dyrygowany przez Tadeusza Poloka wykonał dwa utwory: „Wiesz li, jak Jezus umierał” (M. Izotów) oraz „Zmartwychwstał” (M. Winogradow).
 
Po występie chóru z Głębiec świadectwem, które skłaniało zebranych do refleksji na temat motywacji do śpiewania w chórze, a także do przemyśleń o braku aktywności w muzycznym życiu parafii, podzieliła się członkini chóru Małgorzata Czyż.
 
W dalszej części koncertu usłyszeliśmy chóry z Wisły Czarnego pod dyrekcją Elżbiety Bujok i Wisły Jawornika kierowany przez Janinę Polok. Działający od 1960 roku chór z Czarnego zaśpiewał pieśń Janusza Bigdy „Prawda Jedyna” oraz „Wesel się ludu strapiony”, zaś głosy jawornickich chórzystów wielbiły Boga w pieśniach: „Chrystus Pan wstał z martwych” i „Noc była ciemna”.
 
Słowa pieśni „Tam na wzgórzu wśród skał stary krzyż ongiś stał, symbol hańby, cierpienia i mąk, lecz ja kocham ten krzyż, gdzie mój zbawca i Mistrz, swym oprawcom się oddał do rąk. O, jak cenię ja stary ten krzyż, w nim ratunek ludzkości jest dan, lgnę do niego, a w niebie ten krzyż, na koronę zamieni mi Pan” wprowadziły nas do rozważania, które wygłosił prowadzący koncert ks. Waldemar Szajthauer.
 
Jako ostatni zaśpiewał chór z Wisły Malinki, z którego repertuaru usłyszeliśmy: „Baruch Adonai” i „Dziękować Ci Panie chcę”.
 
Po pieśniach chórów miłośnicy muzyki mogli usłyszeć utwory w wykonaniu Misyjnej Orkiestry Dętej z Wisły, która w tym roku wybiera się na koncerty we Włoszech. Muzycy wykonali utwory: „Lamb of God”, „Pokój, jak rzeka”, „We Want to See Jesus Liftem High”, „Święć się Imię Twe”.
 
Po modlitwie, jako ostatni punkt programu wystąpiły połączone chóry parafii wiślańskich wraz z Orkiestrą Misyjną. W ich wykonaniu zebrani w kościele usłyszeli: „Pan mój Odkupiciel” oraz „Cudowny Krzyż”.
 
Wiślański Koncert Wielkanocny zgromadził szerokie grono słuchaczy, którzy w trakcie koncertu mogli powracać swoimi myślami pod krzyż Golgoty i do pustego grobu, do tych wydarzeń, których pamiątkę przeżywaliśmy przed tygodniem.
 
więcej: Strona parafii w Wiśle Centrum