english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Krzyż Zasługi dla Duszpasterza Straży Pożarnych

ks. kpt. Adam GlajcarW sobotę, 12 maja 2012 roku w Częstochowie na placu dr. Biegańskiego ustawiły się kompanie reprezentacyjne Straży Pożarnej. W tym dniu odbywały się tam Centralne Uroczystości z okazji Dnia Strażaka i dwudziestolecia Państwowej Straży Pożarnej. Wśród zaproszonych gości byli: wicepremier Waldemar Pawlak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy, wiecemarszałkowie sejmu, parlamentarzyści na czele z przewodniczącym Strażackiego Senackiego Klubu gen. brygadierem w stanie spoczynku Zbigniewem Meresem, prezydent miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz wiele innych osobistości, w tym także zagranicznych.

 
Uroczystość ta była możliwością podziękowania za dotychczasową służbę. Strażacy zostali wyróżnieni przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżami Zasługi. Wśród wyróżnionych był również Ewangelicki Duszpasterz Straży Pożarnych ks. kpt. Adam Glajcar, który otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi.
 

W drugiej części uroczystości, które odbyły się w nowo otwartym obiekcie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ks. kpt. Adam Glajcar został wyróżniony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza medalem 20-lecia PSP "Sprawność Poświęcenie Profesjonalizm". W laudacji zostało powiedziane i zapisane: "Z wyrazami uznania i podziękowania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego".

 
oprac. Ewa Ratuszyńska