english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ludzie to Boża metoda - dla poprawy jakości życia

– Programy Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zmierzają do poprawy warunków i jakości życia każdego człowieka. Jakość życia związana jest z jego sytuacją materialną, społeczną, psychiczną oraz duchową. Dlatego programy CME obejmują zarówno działania charytatywne, jak też i społeczne, edukacyjne i kulturalne. Nie zapominając o potrzebach duchowych, swoje programy opieramy na autorytecie chrześcijańskich wartości wynikających z ewangelii – wyjaśnia ks. Grzegorz Giemza, dyrektor CME.

W działalności pożytku publicznego CME zajmuje się: wspieraniem rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży, edukacją dorosłych, walką z ubóstwem i wykluczeniem społecznym,  pomocą w sytuacjach kryzysowych, wyrównywaniem szans.
CME wspiera także działania innych organizacji, mających podobne cele i współpracuje z nim. Udziela także praktycznego i partnerskiego wsparcia grupom i społecznościom lokalnym.

W celu gromadzenia środków na realizacją programów, w CME zostały utworzone fundusze celowe, oraz są prowadzone różnego rodzaju projekty. Środki w ramach funduszy rozdzielane są przez Komisje, w skład których wchodzą osoby powołane przez Radę CME. Jedynie jedna osoba biorąca udział w pracach Komisji może być związana zawodowo z CME.

Fundusze:
• Fundusz „Daj dzieciom nadzieję” – dofinansowywanie wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
• Fundusz „Rodzina Rodzinie” – krótkoterminowa pomoc finansowa rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych
• Fundusz „Ukraina” – wspieranie działań charytatywnych i edukacyjnych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kształcenie w Polsce studentów szkoły biblijnej i teologii, pochodzących z Ukrainy
• Fundusz wspierania projektów „Pomoc dla Afryki” – dofinansowywanie inicjatyw lokalnych grup oraz organizacja działalności charytatywnej i edukacyjnej Polaków na rzecz Pobe Mengao oraz Jibo w Burkina Faso

Projekty:
• Audycje radiowe – półgodzinny program nadawany codziennie na falach radia CCM i w Internecie
• Artystyczna Grupa Klaunów
• Centrum Kształcenia Wolontariuszy – placówka kształcenia ustawicznego prowadząca kursy dla wolontariuszy w każdym wieku
• Koncerty muzyczne
• Obiady na kółkach – dowożenie do domów osób starszych i samotnych tanich obiadów przygotowywanych przez kuchnię CME
• Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej – coroczne, największe otwarte spotkanie dla młodzieży z wybranym tematem przewodnim
• Pedagogika ulicy – działalność pedagogów ulicy w Bytomiu
• Prezent pod choinkę – akcja charytatywna, niosąca pomoc dzieciom na Ukrainie, która polega na przygotowaniu przez dzieci, młodzież i dorosłych z Polski prezentów świątecznych. Prezenty przekazywane są dzieciom ukraińskim przez instytucje kościelne i społeczne
• Poradnictwo pastoralno-psychologiczne
• Misja Serca i Ewangelii
• Tygodnie Ewangelizacyjne
• Warsztaty muzyczne
• Wolontariat w CME
• Zespół muzyczny CME

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.