english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Materiały dla animatorów pracy z młodzieżą

Nakładem katowickiego wydawnictwa „Głos Życia” ukazała się publikacja zawierająca materiały dla animatorów pracy z młodzieżą. Jej tytuł „W obliczu wyzwań młodości” wprowadza w całość tematyki. Już bowiem sama praca z osobami w wieku ponadgimnazjalnym (do ich potrzeb starali się w głównej mierze nawiązać autorzy) stanowi nie lada wyzwanie dla animatorów, wychowawców, księży i katechetów.


Biskup Tadeusz Szurman z Katowic, mecenas publikacji, napisał we wstępie: „Tematyka obejmuje najważniejsze wyzwania współczesnego młodego człowieka wobec samego siebie, rodziny, Kościoła, jego doktryny i etyki. Niewątpliwym walorem publikacji jest jej dodatek - płyta CD, na której znajdują się foldery do poszczególnych zagadnień, zawierające (w formie załączników) gotowe materiały do wykorzystania”.


Książka zawiera scenariusze zajęć przygotowane przez duchownych i katechetów, którzy w swoim życiu zawodowym wiele uwagi poświęcają młodzieży. Całość zebrał i pod kątem merytorycznym opracował ks. Mirosław Czyż. Metodycznie projekt konsultowały: dr Iwona W. Grygiel oraz diakon Ewa Below.Autorom konspektów przyświecał taki cel, by materiały zawierały możliwie współczesny przekaz z zastosowanie tradycyjnych i nowatorskich metod nauczania, co na pewno wydatnie podnosi wartość publikacji.


Książka, współfinansowana ze środków budżetowych Województwa Śląskiego, może być wykorzystywana zarówno w czasie cyklicznych zajęć z młodzieżą w szkole czy przy parafiach, jak też podczas ogólnodostępnych spotkań i warsztatów. Jej promocja odbyła się 7 grudnia w trakcie Konferencji Duchownych Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.


Dystrybucję prowadzi Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach:

E-mail: katowice@luteranie.pl

Tel: 32 2539981