english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Medal dla ks. Marcina Undasa

Dnia 29 marca 2012 roku Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę w sprawie przyznania Medalu VII Wieków Zgierza.
 
Na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Miasta Zgierza, Rada Miasta uchwaliła przyznanie Medalu VII Wieków Zgierza:
 
1. Ks. Marcinowi Undasowi, wieloletniemu Proboszczowi Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu, wybitnemu ekumeniście i popularyzatorowi dziejów społeczności ewangelików zgierskich
 
2. Adamowi Zamojskiemu, wieloletniemu Przewodniczącemu Towarzystwa Przyjaciół Zgierza, Wiceprezesowi Klubu Inteligencji Katolickiej im ks. Andrzeja Świątczaka w Zgierzu i popularyzatorowi dziejów Zgierza.
 

Wręczenie medalu odbyło się dnia 13 kwietnia 2012r. w czasie Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Przyjaciół Zgierza. Medale wręczyli Wiceprezydent Miasta Zgierza dr Grzegorz R. Leśniewicz oraz przewodniczący Rady Miasta Zgierza Jarosław Komorowski.

 
W słowie podziękowania ks. M. Undas podkreślił, że ekumeniczne działanie nie byłoby możliwe bez życzliwości i otwarcia społeczności katolickiej na proponowane inicjatywy. Wyróżnienie swe przyjmuje jako uhonorowanie działalności gospodarczej i kulturalnej zgierskich ewangelików, którzy dali początek przemysłowemu rozwojowi miasta Zgierza w XIX wieku.