english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowa książka o protestantyzmie na Śląsku Cieszyńskim

Pod koniec 2011 r. wyszła spod pras drukarskich publikacja „Materiały bibliograficzne do historii protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim”, wydana przez oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, przy współpracy wydawniczej z firmą Offsetdruk i Media, Spółka z o.o.
 

 
Jest to najnowsza publikacja oddziału, która zamknęła serię wydawniczą związaną z trzystuleciem wyznaczenia miejsca pod budowę kościoła Jezusowego w Cieszynie, po części sponsorowana przez Urząd Miasta Cieszyna i Bank Spółdzielczy w Cieszynie. Autorami publikacji są Emilia Grochal i Władysław Sosna. Książka formatu A5 liczy 232 strony.
 
Na jej treść składają się zestawienia tytułów publikacji słownikowych, wybranych publikacji książkowych oraz obszerne wypisy artykułów i notatek z bogatej lokalnej polskiej prasy ewangelickiej, bezpośrednio lub pośrednio tematycznie związanych – ogólnie mówiąc – z pl. Kościelnym w Cieszynie. Całość została podzielona na 11 rozdziałów: Z kart historii, Zapisy, notatki, wydarzenia zborowe – diecezji, Przegląd wydarzeń kościelnych w Polsce, Kazania, przemówienia, wspomnienia, W kręgu kultury, Stowarzyszenia, Władze zwierzchnie Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego – Diecezja cieszyńska, Sylwetki, Architektura, sztuka, pamiątki, Statystyka, Wydawnictwa krajoznawcze, albumowe.
 
We wstępie, autor próbował wyjaśnić trudności związane z „poszufladkowaniem” poszczególnych tytułów artykułów i notatek, co pociągnęło za sobą konieczność całkowitej zmiany pierwotnej koncepcji książki. Ograniczony czas, objętość zebranych materiałów, jak i środki stojące do dyspozycji oddziału przesądziły o tym, że na tym etapie było trzeba prace zakończyć. Mimo to, autorzy są przekonani, że nawet w tej „niedokończonej” formie dla wszystkich szukających materiałów o kościele Jezusowym a także poza jego bramami i murami miasta, znajdą w niej wiele interesujących wskazówek bibliograficznych. Pragną także wierzyć, że uda się uzupełnić te informacje o dalsze szczegóły ze stale prowadzonej penetracji źródeł pisanych, zarówno tych, które w tej książce z konieczności zostały pominięte, jak i aktualnie pokazujących się i wydać je w przyszłości w postaci aneksu.
 
Książkę w cenie 12,- zł (+ ew. porto) można nabyć w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Cieszynie, pl. Kościelny 6 lub korespondencyjnie pod adresem oddziału PTEw. (43 - 400 Cieszyn, skrytka pocztowa 128).
 
wa