english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego

Ukazał się nowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego na rok 2011.

Jest to 5 już numer czasopisma poświęconego historii protestantyzmu, zwłaszcza pomorskiego oraz problemom współczesnej teologii.
 
Gdański Rocznik Ewangelicki jest czasopismem naukowym, wydawanym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gdańsku z siedzibą w Sopocie. GRE to następca rocznika Diaspora, wydawanego przez Diecezję Pomorsko-Wielkopolską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
 

 
W bieżącym numerze zamieszczono kilkanaście tekstów w trzech działach. W dziale: HISTORIA artykuły prof. A. Paner, A jeśli Jego chwale potrzebna będzie moja śmierć, niech mi ją raczy dać bez strachu. Proces Jana Husa w Konstancji, prof. J. Małłka, Ludność staropruska a reformacja, prof. J. Kamrowskiego, Szesnastowieczne ryciny satyryczne w służbie reformacji, prof. L. Mokrzeckiego, Kultura umysłowa i szkolnictwo Gdańska w czasach Jana Heweliusza, A. Wozińskiego, Wystrój Dworu Artusa w Gdańsku z drugiej ćwierci XVI wieku. Przyczynek do stosunku protestantów do astrologii, prof. E. Kizika, Pomoc Gdańska dla gminy ewangelickiej w Smyrnie w 2 połowie XVIII wieku.
 
W dziale TEOLOGIA artykuły bp. M. Hintza, Kościół jako wspólnota pastoralna, ks. R. Prackiego, Filip Melanchton - prekursor dialogu z Kościołem wschodnim oraz o. prof. H. Pietrasa SJ, Chrzest jako sakrament kapłaństwa "Kościół Pierworodnych".
 
W dziale BIBLISTYKA znajduje się tekst ks. W. Gajewskiego, Feba z Kenchr - siostra, diakon, patron.
 

W numerze znajduje się również Kronika Wydarzeń w Parafii Gdańsk-Gdynia-Sopot za rok 2011, wywiad oraz liczne recenzje.

 
Egzemplarze Rocznika są do odebrania w kancelarii Parafii, w Sopocie, przy ul. Kościuszki 51.