english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Obrady Synodu Diecezji Cieszyńskiej

W niedzielę, 26 lutego 2012 r. w Bielsku-Białej obradował Synod Diecezji Cieszyńskiej Kościoła. Posiedzenie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.
 

 
Diecezja Cieszyńska jest najliczniejszą diecezją Kościoła w kraju, a jej synod jest największym synodem diecezjalnym - liczy ponad 100 synodałów, w tym 52 duchownych. Na swojej pierwszej sesji Synod dokonał wyborów Rady Diecezjalnej i świeckich przedstawicieli do Synodu Kościoła.
  
Synodałowie wybrali Tomasza Bujoka z Wisły Głębiec na stanowisko kuratora diecezjalnego. Radcami Rady Diecezjalnej zostali ks. Piotr Wowry z parafii w Ustroniu oraz Maciej Oczkowski z parafii w Wiśle Centrum. .
   
Od lewej: Maciej Oczkowski, Tomasz Bujok, bp Paweł Anweiler, ks. Piotr Wowry
 
Synod cieszyński wybrał 15 delegatów świeckich do Synodu Kościoła. Zostali nimi:
   
Marek Cieślar z parafii w Cieszynie
Piotr Chmiel z parafii w Cieszynie
Korneliusz Glajcar z parafii w Dzięgielowie
Jerzy Kłoda z parafii w Ustroniu
Józef Król z parafii w Jaworzu
Jan Machalica z parafii w Bielsku
Jan Macura z parafii w Cieszynie
Edward Markuzel z parafii w Ustroniu
Maciej Oczkowski z parafii w Wiśle Centrum
Adam Pastucha z parafii w Skoczowie
Krystyna Penkała z parafii w Cieszynie
Sikora Jerzy z parafii w Goleszowie
Stanieczek Jerzy z parafii w Goleszowie
Przemysław Sztwiertnia z parafii w Wiśle-Jaworniku
Anna Wantulok z parafii w Jaworzu.
 
wg BIK
zdjęcia: Zwiastun Ewangelicki